WebTV+ Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV+ uke 46, 2018. $OSEBX #NANO

I ukens WebTV+ fra Investtech ser vi på Nasdaq, Oslo Børs, Stockhomsbørsen, Peab og Nordic Nanovector. #NANO

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 12. november

Hovedindeksen på Oslo Børs har brutt den stigende trenden på mellomlang sikt. Dette indikerer isolert sett en svakere stigningstakt eller en mer sidelengs utvikling. Volatiliteten og omsetningen økte under korreksjonen i oktober. Det indikerer økt frykt hos mange investorer og at usikkerheten i markedet har blitt større.

Det er motstand mellom cirka 893 og 910 poeng, mens det er støtte mellom cirka 868 og 863 poeng. Foreløpig gis ingen klare signaler om videre retning. Et brudd over 910 poeng vil indikere at optimistene er sterke og signalisere videre oppgang. Motsatt vil et brudd under 863 indikere at pessimistene har overtaket og signalisere videre nedgang.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 37 poeng, mens den langsiktige er på 33 poeng. Begge falt kraftig i oktober. Dette indikerer at det har vært et fall i optimismen blant investorene, og at det nå er en overvekt av pessimister blant både de kortsiktige og de langsiktige investorene.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er derimot svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 87 kjøp og bare 9 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 91 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også meget høy, med 85 prosent kjøp, og vi må helt tilbake til 2012 for å finne høyere verdier. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt vært svakt negativ i november. Deretter har desember vært en positiv måned, med 2,8 prosent gjennomsnittlig oppgang. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er samlet sett nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech

Ukens aksje: Nordic Nanovector ASA

Nordic Nanovector ASA har brutt den fallende trendkanalen på mellomlang sikt og reagert kraftig opp. Det er foreløpig vanskelig å si noe om den framtidige trendretningen. Kursen har reagert tilbake etter å ha tatt ut objektivet på 54.36 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering under 68.79 kroner vil igjen gi nye negative signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt kjøpssignal. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 68.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp.Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

—————–

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer