WebTV+ Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV+ uke 45, 2018. $OSEBX #SSC

I ukens WebTV+ fra Investtech ser vi på Oslo Børs, Stockholmsbørsen, Medicover og Scottish Salmon Company. #SSC

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 5. november

Hovedindeksen på Oslo Børs viser en stigende trendkanal på mellomlang sikt og tester nå gulvet i denne. Volatiliteten og omsetningen har økt de siste ukene. Det indikerer økt frykt hos mange investorer, og at usikkerheten i markedet har blitt større.

Det er motstand mellom cirka 893 og 910 poeng, mens det er støtte mellom cirka 868 og 863 poeng. Foreløpig gis ingen klare signaler om videre retning. Et brudd over 910 poeng vil indikere at optimistene er sterke og signalisere videre oppgang. Motsatt vil et brudd under 863 indikere at pessimistene har overtaket og signalisere videre nedgang.

Den kortsiktige hausseindeksen er nede på 31 poeng, mens den langsiktige er på 33 poeng. Begge falt kraftig de siste ukene. Dette indikerer at det har vært et fall i optimismen blant investorene, og at det nå er en overvekt av pessimister blant både de kortsiktige og de langsiktige investorene.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er derimot svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 92 kjøp og bare 6 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 94 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også meget høy, med 85 prosent kjøp, og vi må helt tilbake til 2012 for å finne høyere verdier. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt vært svakt negativ i november. Deretter har desember vært en positiv måned, med 2,8 prosent gjennomsnittlig oppgang. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er samlet sett nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech

Ukens aksje: Scottish Salmon Company

Scottish Salmon Company Plc har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 10.01 kroner. Objektivet ved 13.52 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 10.50 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

—————–

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer