WebTV+ Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV+ uke 42, 2018. $OSEBX #PRS

I ukens WebTV+ fra Investtech ser vi på Oslo Børs, Stockholmsbørsen, Securitas og Prosafe. #PRS

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 15. oktober

Indeksen falt 3.6 prosent forrige uke og brøt støtten rundt 900 poeng. Høyt volum indikerer frykt hos mange av investorene, og usikkerheten i markedet har blitt større.

Chartmessig er imidlertid den stigende trenden fortsatt inntakt. Det er støtte rundt 868 poeng, mens det nå er motstand ved 900 og 946 poeng. Brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre utvikling i samme retning.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 34 poeng, ned 24 poeng den siste uken, mens den langsiktige er på 46 poeng, ned 14 poeng. Det indikerer at det har vært en kraftig fall i optimismen blant investorene den siste uken, og at det nå er en overvekt av pessimister blant de kortsiktige investorene, mens det er omtrent jevnt mellom optimister og pessimister blant de langsiktige investorene.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 63 kjøp og bare 10 salg. Kjøpsandelen er dermed 86 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også høy, med 83 prosent. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt vært tilnærmet uendret i oktober og november. Deretter har desember vært en positiv måned, med 2,8 prosent gjennomsnittlig oppgang. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er samlet sett nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech

Ukens aksje: Prosafe

Prosafe ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har støtte ved cirka 23.00 kroner og motstand ved cirka 31.00 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

—————–

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer