WebTV+ Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV+ uke 10, 2018. $OSEBX #SPOG

I ukens WebTV+ fra Investtech ser vi på Oslo Børs, Stockholmsbørsen, Probi og Sparebanken Øst. #SPOG

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 5. mars

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. I utgangspunktet er en videre oppgang innenfor trendkanalen indikert. En mulig hode-og-skuldre-formasjon er imidlertid nå under utvikling og den kortsiktige volumutviklingen er negativ. Et brudd på halslinjen ved 786-783 poeng, spesielt dersom volumet er høyt, vil være et signal om innledning av en fallende trend. Ved reaksjoner opp har indeksen nå motstand ved 823 og 840 poeng.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 45 poeng, noe som indikerer at det er en liten overvekt av pessimister blant de kortsiktige investorene på Oslo Børs. Den langsiktige hausseindeksen ligger på 58 poeng, noe som indikerer at det er et flertall av optimister blant de langsiktige investorene.

Handelsaktiviteten blant meldepliktige innsidere i selskapene notert på Oslo Børs vært høy den siste tiden. I løpet av de siste 22 handelsdagene, er det rapportert 82 handler. Kjøpsandelen er 72 prosent på månedsbasis og 78 prosent på årbasis. Med dette viser innsiderne at de har god tro på egne selskap.

De siste ti årene fram til 2017 har Oslo Børs i perioden mars til mai i snitt steget cirka 6,5 prosent. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder). En sluttkurs under 783 poeng vil gi et negativt skifte, mens vending opp og/eller positiv volumutvikling vil gi et positivt skifte.

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech

Ukens aksje: Sparebanken Øst

Sparebanken Øst ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen ligger nå imidlertid nær taket i trendkanalen, noe som kan gi en reaksjon ned. Aksjen har støtte ved ca 56.00 kroner. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.

—————–

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer