WebTV+ Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV+ uke 8, 2018. $OSEBX #SPOG

I ukens WebTV+ fra Investtech ser vi på Oslo Børs, Stockholmsbørsen, Nolato og Sparebanken Øst. #SPOG

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 19. februar

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt og en videre oppgang innenfor denne indikeres. Indeksen har støtte ved 783 poeng og motstand rundt 840 poeng.

Den kortsiktige og den langsiktige hausseindeksen ligger på henholdsvis 35 og 57 poeng. Dette indikerer at det er en overvekt av pessimister blant de kortsiktige investorene på Oslo Børs, mens det blant de langsiktige investorene er en overvekt av optimister.

Handelsaktiviteten blant meldepliktige innsidere i selskapene notert på Oslo Børs har tatt seg noe opp etter som flere av selskapene nå har lagt fram årsresultatet. I løpet av de siste 22 handelsdagene på Oslo Børs, er det rapportert 50 handler. Kjøpsandelen er 88 prosent på månedsbasis og 79 prosent på årsbasis. Med dette viser innsiderne at de har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene fram til 2017 har Oslo Børs i perioden februar – mai i snitt steget over åtte prosent. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder), men sluttkurs under 783 poeng vil gi et negativt skifte.

Skrevet av Geir Linløkken, forsknings- og analysesjef i Investtech

Ukens aksje: Sparebanken Øst

Sparebanken Øst ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 56.00 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

—————–

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer