WebTV+ Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV+ uke 4, 2018. $OSEBX #ENEA

I ukens WebTV+ fra Investtech ser vi på Oslo Børs, Stockholmsbørsen, Enea og Bitcoin. #ENEA

Se arkiv WebTV+ >>

Morgenrapport 22. januar

Etter en svært god utvikling i 2017, har også 2018 begynt bra. Indeksen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt, og en videre oppgang innenfor denne indikeres. Det er et positivt momentum, men det er kortsiktig motstand rundt 840 poeng. Brudd over 840 poeng vil signaliserer videre oppgang. Ved reaksjoner ned, er det støtte rundt 820 poeng på kort sikt og i overkant av 780 poeng på mellomlang sikt.

Den kortsiktige og den langsiktige hausseindeksen ligger på henholdsvis 74 og 67 poeng. Dette indikerer at det er en stor overvekt av optimister på Oslo Børs, spesielt blant de kortsiktige investorene. Skulle hausseindeksen stige over 90 poeng, vil det indikere at markedet er nærmest euforisk, noe som vil være et varsel om en kommende vending ned.

Handelsaktiviteten blant meldepliktige innsidere på Oslo Børs er lav, nå i forkant av rapportering av rapporteringssesongen. I løpet av de siste 22 handelsdagene på Oslo Børs, er det rapportert bare 31 handler. Kjøpsandelen er 81 prosent på månedsbasis og 78 prosent på årsbasis. Med rundt fire-fem kjøp per salg viser innsiderne at de har god tro på egne selskap.

De siste ti årene fram til 2017 har Oslo Børs i gjennomsnitt falt 2,2 prosent i januar, mens den fra februar til mai i snitt har steget over åtte prosent. Variasjonene fra år til år er store, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech

Ukens aksje: Enea

Enea ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har støtte ved ca 85.80 kronor. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort sikt.

—————–

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer