Gå til hovedinnhold

WebTV Investtech uke 35 – 2023 #SVEG

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV Investtech uke 35 – 2023 #SVEG

I ukens WebTV ser vi på Oslo Børs og Sparebanken Vest, som ligger i den norske modellporteføljen. Vi er også innom S&P 500, Stockholmsbørsen og Københavns Fondsbørs.

Arkiv WebTV >>

Twitter: @espengronstad

Ny forskning: Trendsignaler er fremdeles gode signaler: Kjøpssignaler fra trend kan være nyttige signaler i en handelsstrategi for det nordiske markedet. I perioden 2020 – 2022 har kjøpssignaler fra stigende trend i snitt gitt en annualisert meravkastning på 8,9 prosentpoeng. Les mer her!

Morgenrapport 28. august

Det ble en svak stigning i markedet fredag, og Hovedindeksen endte på 1232 poeng, noe som er en oppgang på 0.3 prosent. For uken som helhet viste indeksen bare en svak endring på -0.4 prosent.

Hovedindeksen ligger i en svakt stigende trendkanal på mellomlang sikt. Gjentatte ganger har den imidlertid toppet ut mellom 1257 og 1287 poeng, ikke langt over dagens nivå. Investorene har sett at børsen da har vært dyr, og det er nå motstand på de nivåene. Tilsvarende har børsen flere ganger bunnet og mellom 1142 og 1185 poeng, der det nå er støtte. En svakt stigende eller sidelengs utvikling indikeres videre.

Den kortsiktige hausseindeksen har falt 14 poeng ned til 41 siste uke drevet av kursfall for mange selskaper som har lagt fram svake andrekvartalsrapporter. Den indikerer at det nå en overvekt av pessimister blant de kortsiktige investorene på Oslo Børs. Den langsiktige hausseindeksen er på 47 poeng, så blant de langsiktige investorene er det mer jevnt mellom pessimister og optimister.

Det er meldt 42 handler fra meldepliktige direktører, styremedlemmer og andre innsidere siste måned. Aktiviteten hos innsiderne er lav i sommerferien og perioden med andrekvartalsrapportering. De foregående par årene har aktiviteten omtrent tredoblet seg fra midt i august og en måned fram i tid, og vi forventer økende aktivitet de kommende ukene. De få innsiderne som handler er overveiende positive. Kjøpsandelen for handler gjort siste måned er 76 prosent.

Konklusjon: Oslo Børs anses nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder). Vi anbefaler langsiktige investorer å være investert i markedet hele tiden.

Skrevet av analytiker Fredrik Dahl Bråten.

Ukens aksje: Sparebanken Vest

Sparebanken Vest ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende.Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 96.48 kroner. Videre oppgang til 117 kroner eller mer er signalisert.Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 95.30 kroner.RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned.Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

Følg dine aksjer med Investtech hos Nordnet >>

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer