Gå til hovedinnhold

WebTV Investtech uke 21 – 2021 #SRBNK

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV Investtech uke 21 – 2021#SRBNK

I ukens WebTV ser vi på Oslo Børs og SpareBank 1 SR-Bank, som ligger blant ukens Tradingidéer. Vi er også innom S&P 500, Stockholmsbørsen og Københavns Fondsbørs. Sendingen avsluttes med aksjeskolen del 5: Vær systematisk – gjør analyse!

Arkiv WebTV >>

Twitter: @espengronstad

Morgenrapport 25. mai

Markedet var sterkt fredag, og Hovedindeksen endte på 1097 poeng etter en oppgang på 1.83%. Indeksen har ikke steget mer på en dag siden 1. mars, da den var opp 2.11%. Uken som helhet ga en oppgang på 2.5%.

Indeksen ligger i en stigende trendkanal på både kort, mellomlang og lang sikt. Videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner ned er det støtte rundt 1060 poeng.

Investtechs hausseindekser har gått nedover de siste månedene. Den kortsiktige hausseindeksen har imidlertid steget 4 poeng den siste uken, til 42 poeng. Det er likevel en klar overvekt av pessimister blant de kortsiktige investorene. Den langsiktige indeksen ligger nå på 61 poeng og indikerer fortsatt en overvekt av optimister blant de langsiktige investorene.

Innsiderne er aktive og kjøpsandelen er klart høyere siste måned enn gjennomsnittet for det siste året. Den siste måneden er det meldt 97 innsidehandler i selskapene notert på Oslo Børs. Av disse var bare 9 salg, og kjøpsandelen blir dermed 91 prosent. Innsiderne sender med det klare signaler om god tro på kursoppgang i egne selskaper.

Tidligere sa mange “Sell in May and go away”, med referanse til at børsen ofte toppet ut i mai og utviklet seg svakt gjennom sommeren og høsten. Ifølge Investtechs analyser er det ikke statistisk grunnlag for et slikt råd. De siste ti årene har Oslo Børs falt svakt i juni, steget bra i juli, gått litt ned i august, og utviklet seg sterkt resten av året.

Konklusjon: Oslo Børs anses positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder). Vi anbefaler langsiktige investorer å være investert i markedet hele tiden.

Skrevet av analytiker Kari Poblete

Ukens aksje: SpareBank 1 SR-Bank

Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i SpareBank 1 SR-Bank og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang.Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 97.00 kroner.Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen.Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

Investtech eller nærstående eier aksjer i selskapet. Analysen er automatisk og upåvirket av dette.Klikk her for mer informasjon >>

Følg dine aksjer med Investtech hos Nordnet >>

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer

InvesttechPartner
Analyseselskap

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer