Aksjesparekonto – utbytter før unoterte

Kapitalmarkedsutvalget la frem sin innstilling forleden. Der har næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fått mange interessante innspill. Det jeg i første rekke har bitt meg merke i at utvalget er positive til at aksjesparekonto (ASK) er innført siden det gjør det enklere og mer fleksibelt for ikke-profesjonelle investorer å investere i børsnoterte aksjer.

Det stiller imidlertid samtidig spørsmål ved om ikke ordningen er for smal ettersom aksjer i unoterte selskaper ikke er omfattet. Vi i Aksjonærforeningen er i utgangspunktet enig i at en utvidelse bør utredes. Samtidig bør man likevel spørre seg – og det oppfatter jeg ikke at utvalget har gjort – hvor langt man innenfor rammene av den nye spareordningen eventuelt skal gå i å gjøre det enklere og mer fleksibelt for vanlige sparere å investere i aksjer der investorbeskyttelsen kan være minimal, prisdannelsen tvilsom og mulighetene for å gjøre om investeringen til penger små.

Andre virkemidler enn aksjesparekonto .
For litt upresist å sitere Ap’s tidligere finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen fra et seminar i Oslo Børs’s regi ifjor “.. det følger mye engasjement og kompetanse med småinvestorers penger.” Å bygge bro mellom småinvestorers kapital og det mindre modne næringslivets kapitalbehov er derfor viktig. I dag har vi ingen gode instrumenter for dette. Det, om noe, bør utredes. Aksjesparekonto som er utformet med sikte på å fange et bredt sparepublikum, er neppe rett vei å gå.

Den svakeste siden ved den ellers utmerkede aksjesparekonto er at aksjeavkastning og aksjeavkastning beskattes etter ulike regler. Skatt på gevinster kan utsettes. Det kan ikke skatt på utbytte. Dersom man ønsker å forbedre aksjesparekonto både som spareordning og som kapitalkilde for næringslivet, er det klart mest virkningsfulle å stimulere aksjesparere til å reinvestere så mye som mulig av de 3 – 5 milliarder kronene de mottar i utbytte fra børsnoterte selskaper hvert år i norsk verdiskapning.

Før man utreder hvor langt man bør gå med hensyn til å inkludere unoterte aksjer bør en med andre ord se til at ordningen blir en komplett aksjespareordning som også inkluderer utbytter slik at all avkastning innenfor ordningen beskattes etter samme regler.

Bernt Bangstad
Bernt Bangstad
Styreleder i Aksjonærforeningen

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer