Unngå disse tabbene i pensjonssparingen din

Hvis du klarer å unngå disse 5 tabbene i pensjonssparingen din så er du et steg nærmere en romslig pensjonstilværelse.

For lav aksjeandel i pensjonssparingen

Aksjer gir høyere avkastning på lang sikt enn renter. Fremdeles er en balansert portefølje med 50 % aksjer og 50 % renter det vanligste når norske arbeidstakere sparer i jobbpensjonen (innskuddspensjonen). Riktignok har flere av de store pensjonsleverandørene innført en alderstilpasset spareprofil (bra tiltak!), med 80 % aksjer frem til midten av 40-årene (eks: DNB) / midten av 50-årene (eks: Storebrand), men flertallet av arbeidstakere i privat sektor henger fremdeles igjen i den gamle standarden på 50/50.

Alle bør i det minste velge en alderstilpasset spareprofil med 80 % aksjer, som automatisk trapper ned aksjeandelen fra midten av 40-årene. Selv er jeg en forkjemper for at erfarne sparere, som har mage til å sitte gjennom nedturer, bør tørre å ha 100 % aksjeandel i pensjonssparingen. Disse kan også vurdere å velge bort nedtrapping av aksjeandel livet ut.

Husk nemlig på at Ola og Kari Nordmann vil motta størsteparten av pensjonen sin fra folketrygden/NAV, og den er i praksis en sikker renteplassering. Samlet aksjeandel i pensjonssparingen er derfor under 50 % for de fleste av oss, selv med en aksjeandel 80 eller 100 % i jobbpensjon og privat sparing.

Les mer om avkastning og risiko ved å sitte med 100 % aksjeandel helt til du dør i dette innlegget.

Høye kostnader spiser av avkastningen din

Ett prosentpoeng lavere årlige kostnader i fondene dine kan øke verdien med over 25 prosent i løpet av et yrkesliv. Det er derfor viktig at du er bevisst på kostnadene knyttet til sparingen din – både privat pensjonssparing og pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold.

Pensjonskapitalbevis har blitt en melkeku for de store pensjonsleverandørene, siden folk er lite bevisste på kostnadene i jobbpensjonen. Når du har sluttet i en bedrift blir innskuddspensjonen gjort om til et pensjonskapitalbevis. Da er det ikke lenger bedriften som betaler kostnadene, men du. Det er det mange som ikke klar over, og dette vet selskapene å utnytte.

Den gode nyheten er at du kan velge selskap selv, og det er lett å få oversikt over priser og fondsutvalg hos de ulike aktørene på finansportalen.no. Oversikten viser at enkelte selskaper tar inntil 5 prosent i årlig administrasjonsgebyr for mindre pensjonskapitalbevis.

Det koster ingenting å opprette konto for pensjonskapitalbevis hos Nordnet. Du betaler kun forvaltningshonorar og plattformavgift for fondene du eier, eller kurtasje om du handler ETFer.

En annen god nyhet er at egen pensjonskonto innføres i 2021, noe som vil berøre 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon. Da vil pensjonskapitalbevis automatisk bli flyttet og slått sammen med din aktive innskuddspensjonsordning hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør. Det vil trolig gi deg lavere kostnader enn du har hatt – uten at du trenger å løfte en finger. Gjelder dette deg, bør du sjekke om du er tjent med at pensjonsavtalene dine blir «tvangsflyttet», eller om du bør reservere deg mot flyttingen eller velge en annen leverandør. Du bør også vurdere om du er tjent med å flytte jobb-pensjonen din til en selvvalgt leverandør, for eksempel Nordnet. Dette vil også bli mulig i 2021. Les mer om de nye mulighetene som egen pensjonskonto gir i dette innlegget.   

Sjekker ikke pensjonskalkulatorene

Det finnes flere pensjonskalkulatorer som viser hva du kan forvente å få i fremtidig pensjon. Både på NAV.no og Norskpensjon.no kan du logge deg inn med BankID og få oversikt over din opptjente pensjon samt forventet fremtidig årlig pensjonsutbetaling.

Husk at pensjonsberegningene er usikre, siden de baserer seg på at du jobber samme sted, med samme lønn og samme pensjonsordning frem til du blir pensjonist. Beregningene legger også en viss forventet avkastning på pensjonsbeholdningen din til grunn. Prognosen er likevel det beste anslaget på hva du kan forvente å måtte leve av som pensjonist.

Viser pensjonskalkulatoren at du får lavere enn 50 til 60 prosent av dagens inntekt i pensjon, må du ta grep. Da må du starte egen pensjonssparing. Husk at nedbetaling av lån også kan sees på som pensjonssparing. PS: Pensjonsrådgivere anbefaler som regel at din fremtidige pensjon bør ligge på 80-85 % av tidligere lønn for at du skal ha en romslig økonomi i alderdommen.

Starter sparingen for sent

Når du har passert 30 – og fylt opp BSU-kvoten – bør du begynne å tenke på pensjon. Jo tidligere du starter sparingen, desto lettere er det å komme i mål.

Men ikke begynn for tidlig å spare til pensjon – i alle fall ikke i IPS – hvor du binder pengene frem til pensjonsalder. I ung alder vet du ikke hva fremtiden vil bringe, og du vil trolig ha behov for alle sparepenger som egenkapital til boligkjøp. Du får dessuten kun glede av IPS-fradraget om du har skattepliktig inntekt. Det samme gjelder BSU-fradraget.

Det enkleste er å opprette en månedlig spareavtale i fond, med trekk rett etter lønningsdag. Da automatiserer du sparingen din. Øk det månedlige sparebeløpet etter hvert som du får høyere lønn og bedre råd. Da kan du få en god tilleggspensjon, som kommer på toppen av folketrygden og jobbpensjonen.

Glemmer å spørre om pensjon ved jobbytte

Undersøkelser viser at få spør om bedriftens pensjonsavtale ved jobbytte. Det er en tabbe. Har ny arbeidsgiver en dårligere pensjonsordning bør du forsøke å få kompensert dette med høyere lønn. Forskjellen mellom en god og dårlig pensjonsordning kan utgjøre flere titusen kroner i årlige pensjonsinnskudd.

Står valget mellom to like interessante jobber, kan en god pensjonsordning være det som avgjør valget ditt.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
4 Kommentarer
eldste
nyeste mest stemmer
Se alle kommentarer
Knut
Knut
09.12.2020 22:20

Som vanlig veldig grei oppsummering, Bjørn Erik. Mange poeng å ta med seg for de fleste. Jeg vil, også som vanlig, minne om at for de aller fleste er pensjon noe man faktisk lever av – penger som veksles om til å betale faste utgifter. I det bildet synes jeg du bør nyansere “100 prosent til du dør” noe mer. Snakker vi sparing og investering er svaret ja. Er det pensjon, er nedtrapping og noe mindre tøff profil det riktige for mange.

David
David
28.12.2020 15:13

I finansportalen kan man ikke sammenligne samlet årlige kostnader av å velge å ha pensjonkapitalbevis hos et eller annet leverandør, men sammenligne kun administrasjonsgebyr. Og der ser ut som at dere ligger høyt opp blant de dyreste. Kunne dere publisere en eksempel hvor deres samlede årlige kostnader blir sammenlignet med andres?