Gå til hovedinnhold

Teknologi og digitalisering inntar helsesektoren

Innovasjon er en viktig del av helseindustrien. Det er et kontinuerlig behov for nye og bedre diagnostiske metoder og nye og bedre medisiner og produkter. Et område derimot hvor helsesektoren henger etter er digitalisering og bruk av «big data»

«Helsesektoren er drevet av innovasjon»

Innovasjon bidrar til et mer effektivt helsevesen

Vi ser stadig ny og bedre behandling som gjør at enkelte sykdommer som tidligere var dødelige nå kan kureres eller behandles slik at vi lever lengre med sykdom.

Med inntreden av et mer digitalt helsevesen kan vi forvente at dette vil bidra til vesentlige driftsfordeler, raskere behandling og en helt ny måte å overvåke og behandle flere pasientgrupper, men samtidig gir det utfordringer i forhold til behandling av personopplysninger.

Et mer effektivt helsevesen høres opplagt ut som noe pasientene vil verdsette og som både behandlere i offentlig og privat sektor vil ta imot med åpen armer, men det er komplisert å innføre ny teknologi og databehandlingsrutiner. Personopplysninger og behandling av dette er strengt regulert og kan komme konflikt med innføring av nye effektive behandlingsmåter og pasientjournaler. Aftenposten skriver bla. 7 januar en artikkel, «Når personvern truer folkehelsen» hvor ansatte på Oslo universitetssykehus tar opp regelverk for behandling av personvernopplysninger opp mot det beste for pasientene.

Investeringer i helseteknologi og IT vil øke kraftig.

Hvilke trender ser vi er på full fart inn i helsesektoren og hvem er driverne?

Ny teknologi og raskere og mer effektiv behandling av store datamengder, «big data» vil effektivisere og også redusere kostnadene. De store helseservice leverandørene og helseforsikringsselskapene i USA bidrar både innen forebyggende tjenester og behandling av «big data». Pasientjournaler som raskt innhenter alle nødvendig tilgjengelige informasjoner også via utstyr som pasienten bærer eller har hjemme montert.
Fjernovervåking av pasienter med enheter som kan gi helsepersonell tydelig og nøyaktig informasjon om pasientens status. Dette kan bidra til raskere respons når det er nødvendig og avlaste sykehus og reduserer kostnadene.

DNB Health Care har tatt posisjoner i selskap som:

Cigna – Amerikansk globalt helse service selskap utgjør pr februar ca 6% av porteføljen.

Anthem – Amerikansk helseforsikringsselskap utgjør pr februar ca 4% av porteføljen.

Eksemplene nevnt over er allerede i bruk i dag, men potensialet er stort.

Innføring av 5 G nettverk vil kunne bidra til å nå ut til langt flere på en effektiv måte.
Tjenester som gir pasienter tilgang til en virtuell lege og råd er også noe vi ser for oss. Både Amazon og Google samarbeider med selskap innen helsesektoren for å tilby hjemmetjenester.
Vi ser også de samme teknologiselskapene samarbeide i utviklingen av robot teknologi for helsesektoren. Eksempelvis har et selskap som Johnsen & Johnsen et samarbeid med Google i utvikling av robotkirurgi. Johnsen & Johnsen utgjør pr februar ca 8% av DNB Health Care.

Andre områder hvor helse – og teknologi foretak går hånd i hånd er utvikling av avanserte sensorer og implantater, bearbeiding av big data for behandling av DNA materiale for utvikling av nye medisiner. Opplæring av helsepersonell med mixed reality gir fantastiske muligheter for å kombinerer virkelighet med virutal reality med hologram teknologi.

Mer om investeringene i DNB Health Care kan du lese her.

Kilde:
DNB Asset Management,
PWC Top health industry issues of 2019: The New Health Economy comes of age, Health Care trends in 2019 v/ softserve , Global Data – Big Data in Healthcare , Cigna, Anthem , Aftenposten

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer