Gå til hovedinnhold

Ta del i verdiskapningen i finanssektoren

Finanssektoren utgjør 16% av verdens aksjer på MSCI World Index.

Finanssektoren innefatter blant annet banker, livs- og skadeforsikringsselskaper, ratingbyråer, forvaltnings- og investeringsselskaper, børser, fintech mm.

«Pengepolitikk og reguleringer har preget finanssektoren etter finanskrisen»

Sektoren har forandret seg mye siden finanskrisen. Spesielt har skjerpede kapitalkrav til bankene gjort at de har måttet bygge opp sin kapitalbuffer i perioden. De historisk lave rentene har skapt utfordringer for livsforsikringsselskaper med produkter med garantert minimum avkastning for sine kunder. Livsforsikringsselskapene har tilpasset sine forretningsmodeller og i tillegg bygget opp mer kapital. Finanssektoren er nå mer robust enn hva som var tilfelle før finanskrisen – i tillegg så mener vi at den er attraktivt priset.

DNB Finans – Fondskommentar februar 2019

Den positive utviklingen for finanssektoren fortsatte i februar og sektoren ga for andre måned på rad bedre avkastning enn det brede markedet.

DNB Finans hadde en avkastning som var bedre enn referanseindeksen i februar.
Vår overvekt mot forsikringssektoren bidro positivt, men det meste av meravkastningen i måneden kom fra gode aksjevalg innen segmentet; diversifisert finans. Dette segmentet utgjør ca. 25 % av referanseindeksen og består av forvaltere, børser, investeringsbanker, investeringsselskaper, ratingbyråer, kortselskaper, fintech mm.
Særlig positivt bidro fondets posisjoner i Hong Kong børsen Hong Kong Exchanges and Clearing, og 3i Group – som er et Britisk børsnotert investeringsselskap innen Privat Equity og infrastruktur investeringer.

«De store sentralbankene er mer usikre på retningen på pengepolitikken fremover»

Vi mener finanssektoren som helhet er attraktivt priset relativt til markedet og mange selskaper innen sektoren har bygget opp kapital og står bedre rustet til å tåle uvær enn hva man gjorde før finanskrisen.

De store sentralbankene har blitt mer usikre på retningen på pengepolitikken fremover og vurderer veien videre for nedtrapping av sentralbankenes beholdninger av verdipapirer -som ble bygget opp i etterkant av finanskrisen. Særlig europeiske banker har gått bra i februar som følge av signaler om at ECB fortsatt vil bidra med ekstra likviditet til bankene.

Når vi går inn i mars måned er forutsetningene for en god utvikling for sektoren fortsatt tilstede. Vi er for tiden overvektet forsikringsselskaper som er mindre påvirket av den økonomiske syklusen enn mange andre bransjer.
Største overvekter i fondet er Allianz – et av de største forsikringsselskapene og fondsforvalterne i Europa som utgjør ca 4% av porteføljen, Blackrock – Ledende Amerikansk global fondsforvalter som utgjør ca 3% av porteføljen og S&P Global – som leverer finansielle informasjonstjenester som rating og indekser og utgjør ca 3 % av porteføljen.

Vil du høre mer kan du se intervju med forvalterne her.

Du kan også lese mer om DNB Finans her.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer