Gå til hovedinnhold

Slik går det med Nordnet Smarte porteføljer

Nordnet Smarte Porteføljer har steget mellom 2,2 og 7,8 prosent i årets to første måneder. I februar tapte de tre Smart-fondene mot referanseindeksen, men fondene har slått referanseindeksen siden oppstart i oktober. I februar bidro aksjer og råvarer til positiv avkastning, mens renter og markedsnøytrale faktorstrategier bidro negativt.

Dette er Nordnet Smarte Porteføljer

Nordnet Smarte Porteføljer er unike fordi de har ekstra god diversifisering. Porteføljene investerer i både aksjer, renter, kredittobligasjoner, råvarer og børsnotert eiendom, og er utviklet for å prestere bedre enn tradisjonelle fond. Med eksponering mot flere tusen underliggende verdipapirer fordeles risikoen bredt på ulike aktivaklasser over hele verden. I tillegg
forvaltes porteføljene etter en målsatt risiko, ikke etter en målsatt aksje/rente-andel.

Les mer om Smartfondene her.

Avkastning Smarte porteføljer
Smart 5Smart 10Smart 15
Avk. siden oppstart (23.10.18-28.2.19)3,00 %4,00 %5,50 %
+/- Kategori1,0 %1,4 %1,3 %
Avkastning jan-feb 20192,24 %4,90 %7,81 %
+/- Kategori-0,6-0,10,7

Kilde: Morningstar pr 28.02.19

Hvilke aktivaklasser bidrar med avkastning?

Smart-fondene er multi-asset fond. Det betyr at avkastningen kommer fra flere aktivaklasser enn aksjer og renter, som er tilfelle for tradisjonelle kombinasjonsfond. La oss se på hvilke aktivaklasser som har bidratt med positiv og negativ avkastning de siste månedene.

Siden flest kunder har valgt å investere i Nordnet Smart 15, ser vi på dette fondet nedenfor.

Søylediagrammet over viser månedlig avkastning fra hver av de fire aktivaklassene for Smart 15 siden oppstart. Legg merke til at den gule søylen (aksjer) er størst de fleste månedene. Det betyr at det er aksjeeksponeringen som er den største bidragsyteren til (positiv og negativ) avkastning i Smart 15. Nest største bidragsyter er renter (lilla søyle) samt inflasjonsbeskyttende aktiva – brun søyle (råvarer, børsnotert eiendom og inflasjonsbeskyttede statsobligasjoner). Markedsnøytrale faktorstrategier (grønn søyle) bidrar minst i disse fire månedene.

I Smart 5, som tar lavere risiko, er det renter som gir det største bidraget til avkastning siste fire måneder. I Smart 10 er det ganske likt bidrag fra aksjer og renter, samt fra inflasjonsbeskyttende aktiva. At alle aktivaklassene bidrar omtrent like mye til risiko og avkastning er spesielt for risikoparitetsfond – og dette er mulig siden rentedelen og andre lavrisikoaktiva – som i utgangspunktet har lavere risiko – geares opp.

Hva skjedde i markedet i februar?

JP Morgan, som Nordnet har lansert Smartfondene sammen med, lager hver måned en markedskommentar til de ulike aktivaklassene. Nedenfor presenterer vi en forenklet versjon av denne kommentaren.

Februar var en langt roligere måned enn de to foregående. Svingningene i markedet (volatiliteten) falt ytterligere i februar. Fryktindeksen «VIX» lå på nivåer rundt 15, i motsetning til 25 i desember og 20 i januar. Globale aksjeindekser fortsatte oppover og kredittspreadene falt ytterligere.

  • Aksjer: Globale aksjer steg videre. Verdensindeksen (MSCI World) var opp tre prosent, og nesten alle globale aksjeindekser steg i februar.
  • Renter: Obligasjonskursene falt noe på grunn av økt risikoappetitt, selv om rentekurven faktisk økte beskjedent som en følge av de nye «duete» signalene fra den amerikanske sentralbanken.
  • Inflasjonsbeskyttende aktiva: Råvarer fortsatte sin oppgang som følge av økningen i råoljeprisen da OPEC fortsatte å snakke om produksjonskutt.
  • Alternativ risikopremie / markedsnøytrale faktorstrategier: Multifaktor falt noe i februar. De viktigste driverne var Verdi og Momentum på den negative siden, mens de tre andre faktorene hadde mindre bidrag.

Nordnet Smart 15 – avkastning siden oppstart

Mørk blå linje: Nordnet Smart 15

Lys blå linje: Morningstar referanseindeks: Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv. Kilde: Morningstar. Periode: 23. okt 18-28. feb 19.

Du kan se tilsvarende grafer for Smart 5 og Smart 10 ved å klikke på linkene.

Les mer og kjøp Smartfondene på våre nettsider.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer