Gå til hovedinnhold

Porteføljeoppdatering uke 9 – Maktkamp i Hunter og spennende tider for Komplett Bank

Hunter Group – oppsummering over siste ukers maktkamp og oppkjøpsplaner!

Det har vært en maktkamp om Hunter Group de to siste ukene, som startet med en nyhet om oppkjøpet av IKM Subsea & Technology eid av Ståle Kyllingstad, og en rettet emisjon på 2,25 kroner. Emisjonen ble vellykket, og Kyllingstad og Hunter begynte å snakke om store planer om oppkjøpsraid og industribygging, hvis oppkjøpet ble godkjent på generalforsamling. Men det var tydelig at det var flere av aksjonærene som syntes selskapet de kjøpte var for dyrt og med for mye gjeld, og at bytteforholdet mellom IKM og Hunter ble altfor skjevt. Flere av aksjonærene mente selskapet ga bort Dwellop nesten gratis, der Kyllingstad skulle få en eierandel på omtrent 20% i Hunter og dermed bli klart største aksjonær, mens vi betalte mye for IKM som historisk hadde vært et pengesluk. Vi kan enkelt si at vi vanner ut et billig selskap med et dyrt, og plutselig så er ikke selskapet så billig lenger. Det kan godt hende at selskapet har potensialet, de hadde også en ganske god backlog med blant annet en ti års kontrakt med Statoil med fire av deres ROV (Remote Operated Vehicle), og de mente selv de skulle vokse godt i 2018 og 2019. Men med en pris på EV/EBITDA på 6,7 for estimerte 2018 tall, som også skulle bety en estimert dobling i EBITDA fra 2017 til 2018, så det litt luftig og dyrt ut. Når Kyllingstad samtidig sa i finansavisen at han solgte selskapet fordi det var kapitalkrevende, at de ville på Oslo Børs for å opprettholde vekst og investeringstakten, og at Hunter hadde aksjonærer som var sterkere på kapital enn mange andre, ble nok mange av investorene bekymret. Dette var nok ikke et sjakktrekk av Kyllingstad å komme med for å si det mildt. Det var nok mange aksjonærer i Hunter som var lei etter skuffelsen med oppkjøpet av Dwellop, og som ikke ville putte masse ny kapital inn i dette. Vi tror flere håpet på tilbakekjøp og høyere kurser før man begynte med oppkjøp av litt mindre selskaper som kunne gi positiv kontantstrøm fra første dag.

Derfor kom det også allerede dagen etter et bud fra en da ukjent investor om å kjøpe opptil 1/3 av selskapets aksjer til 2,3 kroner per aksje, som flere trodde var for å blokkere oppkjøpet. Dette var ikke så mange prosent over aksjekursen, og litt for lite premium til at det gikk med en gang. Så budet gikk først i vasken, før personen benyttet et annet meglerhus noen dager etter og forsøkte igjen. Deretter ble det to forlenginger til av budet, der budgiveren også i mellomtiden gikk ut i mediene med sitt navn og formål med budet, og spekulasjonene om at det var Arne Fredly stemte. Han ville blokkere oppkjøpet, rydde opp i selskapet og dele ut kontantene til aksjonærene. Han synes blant annet at de forskjellige honorarene til ledelsen var for høye, og her kan nok også nevnes at honoraret til Kristian Lundquist som transaksjonsrådgiver på 1,5% av markedsverdien av transaksjonen til IKM, sannsynligvis heller ikke ble særlig likt. Det skaper også et insentiv om at man har lyst til å gjøre store oppkjøp, og med en CEO i Hunter som også er Investment Manager i Middelborg AS (selskapet eid av Kristian Lundquist), kan man være usikker på om hensynet til aksjonærene var første prioritet. Til slutt ca ti dager etter første bud kom nyheten om at Fredly hadde passert 15% av aksjene i selskapet. Han sa i avisen neste dag at han nå satt med rundt 18% av aksjene i selskapet, og at han i tillegg hadde støtte for sitt syn om å blokkere oppkjøpet fra ca 30% til av aksjonærene. For å blokkere oppkjøpet kreves det kun at 1/3 av aksjonærene stemmer imot ved den ekstraordinære generalforsamlingen 15 mars. Det ser dermed ut til at oppkjøpet er dødt, og med den også den rettede emisjonen.

Arne Fredly sier han ville ha en stor nok eierandel slik at han kunne stoppe oppkjøpet, men også slik at han var sikker på å klare å få ryddet opp i selskapet og delt ut kontantene til aksjonærene. Målet hans er å få selskapet til å dele ut 1,8 kroner per aksje av kontantene (Hunter har litt over 2 kroner i kontanter per aksje), og så la Dwellop leve alene på børsen. Det er mye mindre risiko på denne måten med meget begrenset nedside, og hvis Dwellop får firm kontrakt på den tidligere nevnte WOR kontrakten (som kom med betingelser på kvartalsrapporten), vil Dwellop også kunne ha bra potensiale til å bli verdsatt vesentlig høyere enn i dag. Samtidig så er ikke potensiale like høyt lenger, men oppkjøpet av IKM så ut til å være høy risiko med en god del gjeld i bagasjen, mens kontantene i Hunter ble borte. Caset så heller ikke ut til å være åpenbart billig lenger. For alt vi vet kunne det bli vellykket, men vi er egentlig lettet over at det ser ut til å bli utdeling av kontantene istedenfor. Slik sett er vi fornøyd med hvordan det ble, og vi tror Arne Fredly kan være en god mann til å øke aksjonærverdiene i selskapet. Det blir spennende å følge selskapet den neste tiden, og se hva Arne Fredly kan få til.

Komplett Bank – resultater fra fjerde kvartal

Komplett Bank kom med tall for fjerde kvartal for to uker siden, og de viste en fortsatt god vekst i utlån og i renteinntekter. Netto renteinntekter var på 196,6 millioner kroner, en økning på 59,2% på et år og 12,7% på et kvartal, mens net profit endte på 72,9 millioner, en økning på 66,4% på et år og en nedgang på 21% på et kvartal. Nedgangen på et kvartal er grunnet en engangsinntekt på 39 millioner kroner i 3 kvartal pga salg av non-performing loan med bokført gevinst. Uten dette hadde de hatt en vekst på over 15% på et kvartal! Så selskapet har fortsatt god vekst, og også økende marginer. Egenkapitalavkastningen var på 25%, litt ned fra forrige kvartaler blant annet på grunn av emisjonen ved børsnoteringen. Netto utlån økte med 515 MNOK, noe som gir 10% økning fra forrige kvartal, og de guider å ha netto utlån på mellom 8,6-8,9 milliarder i slutten av 2018, fra 5,461 milliarder nok i dag. Men veksten i netto utlån var litt svakere enn de siste kvartalene, og for forbrukslån i Norge var veksten i netto utlån i millioner på det laveste siden Q4 2014. Så her burde man følge litt med videre. Men det er fortsatt god vekst i Finland og grei vekst i lån fra kredittkort som gjør at veksten fortsatt er ganske høy. Selv om konkurransen hardner til i Norge og veksten her kan se ut å stoppe litt opp, er det fortsatt gode vekstmuligheter for selskapet som helhet. De skal begynne med forbrukslån i Sverige i Q1, og begynne med kredittkort i Sverige og Finland i H2 2018, i tillegg til å begynne med Point-of-sales (POS) finansiering i Sverige og Finland i løpet av 2018. POS finansiering mener de kan stå for 1/3 av veksten i 2018, og får de til det kan 2018 bli et kjempeår for Komplett Bank.

I tillegg skal Komplett Gruppen komme med en ny markedsplass med forretningsmodell ala Amazon, der eksterne selskaper og partnere kan legge ut varene sine også på deres markedsplass mot provisjon. Komplett gruppen skal utvide fra kun elektronikk til absolutt alt som kan handles på nett. De har allerede fått med flere enn 100 eksterne partnere som kan selge sine produkter der, og målet er å ha mellom 200-300 partnere innen 2018 er ferdig. Det ser ut til at Komplett Bank kan få muligheten til å ha POS finansiering for alle disse eksterne partnerne i tillegg til Komplett Gruppens egne nettsider og varer, da de nevner i Q4 rapporten at de kommer til å ha POS finansiering også hos eksterne aktører som selger varer over Komplett`s markedsplass.

Dette burde altså være en kjempenyhet også for dem hvis dette stemmer, men det ser det ikke ut til at markedet tar innover seg. Med en EPS på 43 øre i Q4 er de priset til en annualisert p/e på litt over 10, noe som burde bety tilnærmet null vekst. Men de vokser altså fortsatt med 10-15% hvert eneste kvartal, og veksten totalt sett ser ut til å være langt fra ferdig. Det kan hende det også er de nye IFRS regler for avsetninger til lånetap som setter en liten demper på aksjekursen. De sa i Q4 rapporten at de måtte sette av 172 millioner mer i lånetap, mens kontanteffekten skulle bli på 120 millioner. Dette skulle fases inn over 5 år og dermed mener de at det ikke kommer til å bety så mye for inntjeningen deres. Det var ventet at dette kom til å skje, men kanskje ikke forventet fullt så høye summer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer