Gå til hovedinnhold

#pengepodden – Porteføljebygging og pensjonssparing i lavrentetider

I denne #pengepodden-episoden har Bjørn Erik besøk i studio av Lars Haram, investeringsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring. Tema er pensjonssparing i lavrentetider og porteføljebygging.

Lars har ansvaret for å forvalte tjenestepensjonen til ansatte og tidligere ansatte i Oslo kommune. Totalt utgjør forvaltningskapitalen over 110 milliarder kroner. Dette er en ytelsespensjonsordning med garantert avkastning / ytelse. Forvaltningen er dermed mer konservativ enn en ikke-garantert innskuddspensjonsordning, hvor de ansatte selv tar risikoen for verdiutviklingen.

F.v Lars Haram og Bjørn Erik Sættem

Investeringsstrategien til Oslo Pensjonsforsikring

(fra 04:19) Lars forteller at porteføljen til Oslo Pensjonsforsikring består av ca 50 % renter og 50 % realaktiva. Sistnevnte fordeler seg på 20 % børsnoterte aksjer og aksjefond, 10 % unoterte aksjer og fond og ca 20 % eiendom og infrastruktur.

Kakediagrammet viser sammensetningen porteføljen til Oslo Pensjonsforsikring per 31.12.20.

Amortiserte kost, lån og obligasjoner (21%), IG Lån og obligasjoner (12 %), HY Lån og Obligasjoner (9%), Eiendom og infrastruktur (19%),Illikvide aksjer og fond (10%), Likvide aksjer og fond (20%), pengemarked og bank (7%), Hedgefond og annet (2%).

Kakediagrammet over viser sammensetningen porteføljen til Oslo Pensjonsforsikring per 31.12.20.

Fallende renter er en utfordring for alle pensjonsleverandører og alle som sparer til pensjon. Med dagens lave renter gir renteporteføljen lite bidrag til å skape avkastning på pensjonsmidlene.Lars forteller hvordan de angriper denne utfordringen.

Oslo Pensjonsforsikring har hatt en meget konkurransedyktig avkastning på sin garanterte pensjonsportefølje. En årsak er høyere soliditet og høyere solvenskapitaldekning som gjør at de kan ta høyere risiko, forteller Lars.

I januar 2020, rett før coronakrisen kom, mente Lars og hans team at aksjemarkedet var høyt verdsatt. De reduserte derfor aksjeandelen i porteføljen på et veldig gunstig tidspunkt. De rakk også å vekte opp aksjeandelen på lavere kurser noen måneder senere. Bjørn Erik og Lars diskuterer hvorvidt dette var flaks eller dyktighet.

Indeks vs aktiv & vekst vs verdi

(fra 33:15) Bjørn Erik roser Lars for åpenheten til Oslo Pensjonsforsikring. I årsrapporten er alle enkeltaksjer og fond i porteføljen listet opp.

Pensjonskassen har en blanding av aktive aksjefond og indeksfond. Når – og i hvilke markeder – velger dere aktive fond og når velger dere indeksfond, spør Bjørn Erik.

Vekst vs verdiaksjer diskuterer også. Det siste året har pensjonskassen gått fra en veksttilit til en verditilt, dels grunnet økte renter.

De to største største fondsinvesteringene innenfor aktive aksjefond er Skagen KonTiki og Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, med ca 1 mrd kr i hver. Hvorfor akkurat disse fondene, spør Bjørn Erik.

Ulike strategier for rebalansering

(fra 55:46) Lars har regnet mye på ulike rebalanseringsstrategier. Rebalansering betyr ”nullstilling” av porteføljen på visse tidspunkt. Bjørn Erik spør om det finnes en optimal rebalanseringsstrategi. Nei, mener Lars. Det viktigste er å ha en fornuftig regel. Oslo Pensjonsforsikring har ingen absolutte rebalanseringsregler på prosentvis aksjeandel, men de har rebalanseringsmål basert på risiko – på hvor stort verdifall porteføljen tåler.

Rebalansering mellom aksjer og renter er velkjent, og dette gir som regel en bedre risikojustert avkastning. Men er det like gode grunner for å rebalansere mellom regioner i en ren aksjefondsportefølje, spør Bjørn Erik. Neppe, svarer Lars.

#pengepodden – Psykologi og penger – med Hallgeir Kvadsheim

Abonner via RSS

Abonner via iTunes

Spotify

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer