Oslo Børs og NORDEN TOPP 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Investtech morgenrapport 3. okt 2014

Hovedindeksen på Oslo Børs falt kraftig torsdag. Nervøse selgere presset aksjekursene ned og utløste salgssignal fra en dobbel-topp-formasjon. Høyt volum styrker signalet og det indikeres nå et videre fall ned mot 552 poeng eller lavere i løpet av fem måneder.

Salgssignalet ble utløst ved brudd på 588-nivået. Der ligger det nå motstand. Et brudd tilbake over 588 poeng vil nøytralisere signalet.

Både den kortsiktige og langsiktige hausseindeksen faller, og ligger nå på henholdsvis 33 og 44 poeng. Dette indikerer at et flertall av både de kortsiktige og de langsiktie investorene nå er negative til børsen.

Innsiderne i de børsnoterte selskapene er imidlertid klare optimister. På høy aktivitet, med 92 innsidehandler den siste måneden, har de rapportert en kjøpsandel på hele 88 prosent. Dette er isolert sett meget høyt og i tillegg klart over kjøpsandelen på årsbasis på 77 prosent. De aller fleste av innsiderne som handler, og som kjenner de fundamentale forholdene i egne selskaper godt, synes å ha tro på en oppgang i aksjekursene.

Oktober og november har samlet sett historisk vært nøytrale måneder på Oslo Børs, mens børsen i snitt har steget 2,9 prosent i desember.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt negativ på mellomlang sikt (1-6 måneder)

Følg analysene her>>

Norden Topp 10 – Uke 40

Fredag 3. oktober er det ni nye aksjer i Norden Topp 10, som nå består av syv svenske, ingen norske, to danske og en finsk aksje.

Prøv Investtechs analyser her>>

Vi har rangert de nordiske aksjene ut i fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som bl annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.

1.  Electrolux B(ELUXB.ST) – 2. okt 2014. Siste sluttkurs: 182.7 (-4.2)
Electrolux B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen tester støtten ved ca 180 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  Nobia(NOBI.ST) – 2. okt 2014. Siste sluttkurs: 61 (-0.5)
Nobia ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 55.00 kroner. Objektivet ved 58.25 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen tester støtten ved ca 60.00 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 60.00 kroner vil utløse et salgssignal. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  Axfood(AXFO.ST) – 2. okt 2014. Siste sluttkurs: 366.7 (-3.3)
Axfood ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 339 kronor og motstand på 374 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen tester støtten ved ca 365 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 365 kroner vil utløse et salgssignal. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  SEB A(SEBA.ST) – 2. okt 2014. Siste sluttkurs: 93.05 (-2.2)
SEB A har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 88.49 kroner og motstand på 96.29 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har støtte ved ca 87.50 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  Pandora A/S(PNDORA.CO) – 2. okt 2014. Siste sluttkurs: 459.9 (-9.8)
Pandora A/S viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 430 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 430 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  Medivir B(MVIRB.ST) – 2. okt 2014. Siste sluttkurs: 126.5 (-0.75)
Medivir B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen har imidlertid en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 116 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen har støtte ved ca 113 kroner og motstand ved ca 140 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Tethys Oil(TETY.ST) – 2. okt 2014. Siste sluttkurs: 84.25 (-1.75)
Tethys Oil viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har tatt ut objektivet ved 88.22 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 78.50 kroner og motstand ved ca 91.00 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  A.P. Møller – Mærsk A(MAERSKA.CO) – 2. okt 2014. Siste sluttkurs: 13100 (-370)
A.P. Møller – Mærsk A ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen har tatt ut objektivet ved 14135 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 12500 kroner og motstanden ved ca 13800 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  Securitas B(SECUB.ST) – 2. okt 2014. Siste sluttkurs: 77.75 (-2.15)
Securitas B har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har imidlertid en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 76.68 kronor, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen har støtte ved ca 71.70 kroner. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  Basware(BAS1V.HEX) – 2. okt 2014. Siste sluttkurs: 38.21 (-0.77)
Basware viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 31.75 euro og motstand på 40.17 euro. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen nærmer seg motstanden ved ca 40.00 euro, noe som kan gi en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt

 

Følg med på 26.000 aksjer!

  Gratis APP for iPhone og iPad
  Les mer og last ned fra iTunes!
Daglig oppdatert: Markedskommentar, Indekser mm.

 


Ha en fin helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

 

 

 

 

Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.


 

 

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer