Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.


Morgenrapport fredag 15. februar

Hovedindeksen endte på 853 poeng torsdag etter en nedgang 0.8 prosent. En kortsiktig, fallende trendkanal er brutt opp. Dette indikerer en mer sidelengs utvikling framover.

Indeksen har motstand ved 867 poeng og støtte ved 784 poeng. En videre utvikling mellom disse nivåene indikeres. På kort sikt er det støtte ved 828-837 poeng og motstand ved 855-859 poeng.

Den kortsiktige hausseindeksen ligger på 65 poeng og indikerer en overvekt av optimister på kort sikt. Den langsiktige indeksen er på 45 poeng etter å ha vært nede på 24 poeng ved nyttår. Dette indikerer at optimismen øker, men at det fremdeles er et lite flertall av pessimister blant de langsiktige investorene på Oslo Børs.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs har den siste måneden gjort 48 kjøp og kun 6 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed 89 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen 87 prosent. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskap. Vi er nå i perioden for rapportering av årsresultater. Mange innsidere vil dermed ha informasjon som markedet foreløpig ikke kjenner, og av den grunn ikke ha lov til å handle. På bakgrunn av dette forventes det færre signaler fra innsiderne de kommende ukene, men at det vil ta seg opp etter som stadig flere selskape har lagt fram sine regnskap.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget cirka syv prosent fra månedsskiftet januar/februar og fram til begynnelsen av juni. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – uke 7

Fredag 15. februar er det åtte nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av syv svenske, tre norske, ingen danske og ingen finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

  1. NO – Schibsted ser. A
  2. NO – Grieg Seafood
  3. SE – Ericsson Telefonaktiebolaget L M
  4. SE – BioArctic AB
  5. SE – Orexo
  6. SE – AstraZeneca
  7. SE – Essity AB ser. B
  8. NO – Austevoll Seafood
  9. SE – Scandic Hotels Group AB
  10. SE – Investor A


Se hele listen med grafer og analyser her.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analyseneer utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer