NORDEN TOPP 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 5. februar

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger mellom motstand ved 556 poeng og støtte ved 537 poeng. Et brudd opp gjennom motstanden vil være et positivt signal, mens en reaksjon ned gjennom støtten vil være et negativt signal.

Den kortsiktige hausseindeksen har mer enn doblet seg fra 17 til 35 poeng i løpet av de siste par ukene. Dette indikerer at optimismen har økt kraftig blant de kortsiktige investorene på Oslo Børs. Så lenge indeksen er klart under 50 indikeres det likevel at det er en klar overvekt av pessimister. Også de langsiktige investorene synes overveiende å være pessimister, med en hausseindeks såpass lavt som 32 poeng.

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

 

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

 

Se også gårsdagens analyse av biometriselskapene: Fingerprint Cards, Precise Biometrics, IDEX og NEXT Biometrics.

 

 

Norden topp 10 – Uke 5

Fredag 5. februar er det ni nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fire svenske, tre norske, to danske og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.

 

1.  NCC B(NCCB.ST) – 4. feb 2016. Siste sluttkurs: 291.4 (-4.1)NCC B har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trend. Dette signaliserer en fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 290 kronor. Videre oppgang til 356 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 285 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

2.  Bakkafrost(BAKKA.OL) – 4. feb 2016. Siste sluttkurs: 285.2 (-7.5)Bakkafrost viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 276 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 276 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

3.  Ambu B(AMBUB.CO) – 4. feb 2016. Siste sluttkurs: 220 (2)Ambu B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen.Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 211 kroner. Videre oppgang til 248 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 203 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

4.  Precise Biometrics(PREC.ST) – 4. feb 2016. Siste sluttkurs: 5.05 (0.11)Precise Biometrics har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 4.90 kronor. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

5.  Huhtamäki(HUH1V.HEX) – 4. feb 2016. Siste sluttkurs: 31.39 (-0.57)Huhtamäki ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen tester støtten ved ca 31.20 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.

6.  Lundin Petroleum(LUPE.ST) – 4. feb 2016. Siste sluttkurs: 122.1 (4.8)Lundin Petroleum viser ingen klar trend. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 119 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 119 kronor ved reaksjoner tilbake. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

7.  Chr. Hansen Holding(CHR.CO) – 4. feb 2016. Siste sluttkurs: 419 (-4.1)Chr. Hansen Holding har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 398 kroner og motstand på 428 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 400 kroner og motstanden ved ca 442 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

8.  Inwido AB(INWI.ST) – 4. feb 2016. Siste sluttkurs: 93 (3.25)Inwido AB har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs.Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 92.36 kronor, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 90.00 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI er oversolgt. Aksjen kan likevel gjerne falle videre, og vi bør se en stigning i RSI-kurven før dette brukes som et kjøpsargument. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

9.  Schibsted ser. A(SCHA.OL) – 4. feb 2016. Siste sluttkurs: 249.5 (-6.7)Schibsted ser. A har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Kursen har reagert tilbake etter å ha tatt ut objektivet på 293 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering over 255 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen tester støtten ved ca 244 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 244 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

10.  Gjensidige Forsikring(GJF.OL) – 4. feb 2016. Siste sluttkurs: 143.6 (2.3)Gjensidige Forsikring ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen ligger nå imidlertid nær taket i trendkanalen, noe som kan gi en reaksjon ned. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 143 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

 

 

Følg aksjene her: Se VIDEO: App for iPhone og iPad

Ha en fin helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer