NORDEN TOPP 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 11. september

Hovedindeksen på Oslo Børs har for tiden en svært volatil utvikling. Den stigende trenden på mellomlang sikt og støttenivåene ved 607 poeng og 588 poeng har blitt brutt på høyt volum. Negative signaler er utløst på kort sikt, mens indeksen fortsatt viser en stigende trend på lang sikt. Indeksen har nå motstand ved 607 til 621 poeng og støtte rundt 534 poeng. Brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning for Oslo Børs.

Den kortsiktige hausseindeksen har steget 14 prosentpoeng til 38 poeng sist uke. Dette er en bra økning. Det er imidlertid fortsatt en stor andel av aksjene som har gitt salgssignaler, mange investorer har blitt skremt og investorpsykologien har fått seg en knekk. Også den langsiktige hausseindeksen ligger lavt, på 29 poeng. Hausseindeksene indikerer at det er en stor overvekt av pessimister blant både de kortsiktige og de langsiktige investorene på Oslo Børs.

Handelsaktiviteten blant innsiderne i de børsnoterte selskapene har tatt seg opp den siste tiden. Det er rapportert 88 innsidehandler den siste måneden, med en kjøpsandel på hele 91 prosent. Flere innsidere har benyttet den siste tids kursfall til å kjøpe aksjer. De demonstrerer med det stor tro på kursoppgang for egne selskaper.

Siden 1983 har Oslo Børs i gjennomsnitt falt 1,7 prosent i september, mens slutten av året har vært en positiv periode.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt negativ på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forsknings- og analysesjef Geir Linløkken

webTV_webinar2_400

Se også ukens porteføljegjennomgang med forskningssjef Geir Linløkken her!

 

Norden topp 10 – Uke 37

Fredag 11. september er det fem nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fem svenske, en norsk, tre danske og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.

 

1.  Schouw & Co. B(SCHO.CO) – 10. sep 2015. Siste sluttkurs: 386 (2.5)Schouw & Co. B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 370 kroner. Videre oppgang til 400 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 374 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

2.  Zealand Pharma A/S.(ZEAL.CO) – 10. sep 2015. Siste sluttkurs: 123 (-4.5)Zealand Pharma A/S. viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen tester støtten ved ca 120 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 120 kroner vil utløse et salgssignal. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

3.  Indutrade(INDT.ST) – 10. sep 2015. Siste sluttkurs: 427 (3)Indutrade har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har også brutt gjennom taket ved 425 kronor i en rektangelformasjon. Etablert brudd vil signalisere videre oppgang til 481 kronor eller mer. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 424 kronor. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

4.  Marine Harvest(MHG.OL) – 10. sep 2015. Siste sluttkurs: 96.05 (-0.95)Marine Harvest har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 94.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.

5.  Metsa Board Corporation(METSB.HEX) – 10. sep 2015. Siste sluttkurs: 5.57 (0.06)Metsa Board Corporation viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 5.27 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

6.  Kungsleden(KLED.ST) – 10. sep 2015. Siste sluttkurs: 59.5 (0.25)Kungsleden ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Glidende snitt-indikatoren har gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 58.00 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 58.00 kronor ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

7.  Lundbergföretagen B(LUNDB.ST) – 10. sep 2015. Siste sluttkurs: 409.5 (-1.6)Lundbergföretagen B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 400 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.

8.  Latour B(LATOB.ST) – 10. sep 2015. Siste sluttkurs: 262.7 (-0.7)Latour B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 258 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 258 kronor ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

9.  DSV(DSV.CO) – 10. sep 2015. Siste sluttkurs: 241.1 (-2.5)DSV ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 237 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.

10.  Netent AB(NETB.ST) – 10. sep 2015. Siste sluttkurs: 436.5 (-6)Netent AB ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har støtte ved ca 400 kronor. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

Følg aksjene her: Se VIDEO: App for iPhone og iPad

Ha en fin helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert