NORDEN TOPP 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Resultater Norden Topp 10
I perioden 20.4.2010 til 26.11.2013 har vi registrert totalt 1235*) Norden Topp 10-anbefalinger. Gjennomsnittlig avkastning på disse var 0,35 prosent etter en uke, 1,11 prosent etter en måned og 3,45 prosent etter et kvartal. Relativt til børsens utvikling utgjør dette en meravkastning på 0,36 prosentpoeng på ukebasis, 0,69 prosentpoeng på månedsbasis og 1,03 prosentpoeng på kvartalsbasis.

*)Disse fordeler seg på 284 norske, 602 svenske, 196 danske og 153 finske aksjer. Grunnen til at antallet ikke går opp i 10, er at vi det første året, kun har historikk for de norske og svenske anbefalingene.

Fredag 13. desember er det fem nye aksjer i Norden Topp 10, som nå består av fire svenske, to norske, tre danske og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut i fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.

Norden Topp 10 – Uke 50

1.  SimCorp(SIM.CO) – 12. des 2013. Siste sluttkurs: 195 (-4)
SimCorp har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 188 kroner. Videre oppgang til 206 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 188 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 188 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  SpareBank 1 SR-Bank ASA(SRBANK.OL) – 12. des 2013. Siste sluttkurs: 56 (0)
SpareBank 1 SR-Bank ASA ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 52.29 kroner. Videre oppgang til 60.64 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 53.40 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 53.40 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  Orexo(ORX.ST) – 12. des 2013. Siste sluttkurs: 167 (1)
Orexo ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 150 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 150 kronor ved reaksjoner tilbake. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Meda A(MEDAA.ST) – 12. des 2013. Siste sluttkurs: 78.95 (-0.45)
Meda A viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 77.30 kronor. Videre oppgang til 84.38 kronor eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 77.00 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  Hexpol(HPOLB.ST) – 12. des 2013. Siste sluttkurs: 453.5 (-11)
Hexpol har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen tester støtten ved ca 446 kronor. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 446 kronor vil utløse et salgssignal. RSI er oversolgt. Aksjen kan likevel gjerne falle videre, og vi bør se en stigning i RSI-kurven før dette brukes som et kjøpsargument. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  SpareBank 1 SMN(MING.OL) – 12. des 2013. Siste sluttkurs: 53 (0.25)
SpareBank 1 SMN ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 51.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Investor B(INVEB.ST) – 12. des 2013. Siste sluttkurs: 204.7 (-2.3)
Investor B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 204 kronor, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen tester støtten ved ca 202 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Orion Corporation B(ORNBV.HEX) – 12. des 2013. Siste sluttkurs: 19.05 (-0.18)
Orion Corporation B har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 17.54 euro og motstand på 20.19 euro. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen tester støtten ved ca 19.00 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  TDC A/S (OBS)(TDC.CO) – 12. des 2013. Siste sluttkurs: 50.35 (0.2)
TDC A/S (OBS) viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 47.50 kroner og motstand på 51.02 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 49.30 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 49.30 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  Pandora A/S(PNDORA.CO) – 12. des 2013. Siste sluttkurs: 289 (-6)
Pandora A/S ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har støtte ved ca 233 kroner. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

 

Følg med på TOP20    Ny for iOS7

  Gratis APP for iPhone og iPad
  Les mer og last ned fra iTunes!
Daglig oppdatert: Markedskommentar, Indekser mm.

 


Ha en fin helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

 

 

 

 

Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.


 

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer