Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 20. september

Hovedindeksen på Oslo Børs har brutt opp gjennom motstanden ved 892 poeng og det er utløst et kjøpssignal. Signalet styrkes av en meget positiv volumbalanse og sterkt kortsiktig momentum, med RSI over 70. Neste motstand er ved 946 poeng og det er støtte mellom 866 og 852 poeng.

Den kortsiktige hausseindeksen har gått fra 22 til 67 poeng den siste måneden, noe som viser at optimismen hos de kortsiktige investorene har vært sterkt økende, og at det er en overvekt av optimister på kort sikt. Også den langsiktige optimismeindeksen har steget de siste ukene, opp fra 37 til 56 poeng. Det indikerer overvekt av optimister på lang sikt.

Innsiderne i de børsnoterte selskapene, som omfatter direktører og styremedlemmer, er særdeles positive. Den siste måneden har hele 110 av 120 meldte handler vært kjøp, og på årsbasis er rekordhøye 90 prosent kjøp. Det indikerer at mange av menneskene som kjenner selskapene og markedene aller best, har tro på en positiv kursutvikling framover.

De siste ti årene har børsen i september og oktober steget gjennomsnittlig henholdsvis 1,9 og 2,6 prosent. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forsknings- og analysesjef Geir Linløkken.

Se ukens markedsrapport på WebTV her!

Norden topp 10 – uke 38

Fredag 20. september er det åtte nye aksjer i Norden Topp 10, som nå består av syv svenske, en norsk, en dansk og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

 

1.  Scandi Standard(SCST.ST) – 19. sep 2019. Siste sluttkurs: 68.6 (0.6)
Scandi Standard ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 68.52 kronor. Videre oppgang til 78.30 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 67.00 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 67.00 kronor ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
 
2.  NEL(NEL.OL) – 19. sep 2019. Siste sluttkurs: 7.98 (-0.26)
NEL viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 7.70 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 7.70 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for NEL. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
 
3.  Kojamo(KOJAMO.HEX) – 19. sep 2019. Siste sluttkurs: 13.94 (-0.04)
Kojamo ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 13.60 euro og videre oppgang er dermed signalisert. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
 
4.  Nobina(NOBINA.ST) – 19. sep 2019. Siste sluttkurs: 63.85 (0.8)
Nobina har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 59.31 kronor. Videre oppgang til 64.89 kronor eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har Aksjen støtte ved cirka 61.60 kronor. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
 
5.  Novo Nordisk B(NOVOB.CO) – 19. sep 2019. Siste sluttkurs: 349.45 (3.7)
Novo Nordisk B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 345 kroner. Videre oppgang til 384 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 345 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
 
6.  Africa Oil Corp.(AOI.ST) – 19. sep 2019. Siste sluttkurs: 9.1 (0.04)
Africa Oil Corp. viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 8.06 kronor og motstand på 9.64 kronor. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen tester støtten ved cirka 9.00 kronor. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 9.00 kronor vil utløse et salgssignal. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
 
7.  Investor A(INVEA.ST) – 19. sep 2019. Siste sluttkurs: 473 (4.8)
Investor A viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 467 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
 
8.  Tethys Oil(TETY.ST) – 19. sep 2019. Siste sluttkurs: 85.8 (-1.1)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Tethys Oil og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 85.00 kronor. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 85.00 kronor vil utløse et salgssignal. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
 
9.  Industrivärden C(INDUC.ST) – 19. sep 2019. Siste sluttkurs: 221.1 (0.6)
Industrivärden C viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 217 kronor. Videre oppgang til 243 kronor eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har Aksjen støtte ved cirka 216 kronor. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
 
10.  Bravida Holding(BRAV.ST) – 19. sep 2019. Siste sluttkurs: 85.95 (0.25)
Bravida Holding viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 83.46 kronor. Videre oppgang til 89.38 kronor eller mer er signalisert. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har Aksjen støtte ved cirka 83.00 kronor. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

 

 

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analyseneer utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer