Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 22. mars

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en bred, stigende trendkanal på mellomlang sikt og videre oppgang innenfor denne indikeres.

Indeksen har motstand ved 900 poeng, mens det er støtte rundt 876 poeng, samt ved 840 poeng. Brudd på et av disse nivåene vil gi signal om videre utvikling i samme retning.

Den kortsiktige hausseindeksen ligger på 67 poeng og indikerer en overvekt av optimister på kort sikt. Den langsiktige indeksen er på 60 poeng etter å ha vært nede på 24 poeng ved nyttår. Dette indikerer at optimismen har økt, og at det nå er flere optimister enn pessimister også blant de langsiktige investorene på Oslo Børs.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs har den siste måneden gjort 89 kjøp og kun 9 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 91 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen 89 prosent, og har aldri tidligere vært så høy som nå i vår statistikk som strekker seg fra januar 2000. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, mener egne selskaper er fundamentalt billige.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget cirka fem prosent fra midten av mars og fram til begynnelsen av juni. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder). 

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – uke 12

Fredag 22. mars er det seks nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av syv svenske, en norsk, to danske og ingen finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

  1. NO – Yara International
  2. SE – Investor A
  3. SE – Wallenstam B
  4. DK – Topdanmark
  5. SE – Indutrade
  6. SE- Fabege
  7. DK – Chr. Hansen Holding
  8. SE – Arjo B
  9. SE – Biotage
  10. SE  Hembla AB

Se hele listen med grafer og analyser her.

 

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analyseneer utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer