Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 30. november

Hovedindeksen på Oslo Børs har brutt både den langsiktige, stigende trenden og det tidligere støttenivået ved 868 poeng. Indeksen har nå støtte ved 840 og 785 poeng, mens det ligger motstand ved 868 poeng.

Den kortsiktige og den langsiktige hausseindeksen ligger begge rundt 30 poeng etter kraftig fall siden begynnelsen av oktober. Dette indikerer at det har vært et fall i optimismen blant investorene, og at det nå er en klar overvekt av pessimister blant både de kortsiktige og de langsiktige investorene.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er derimot svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 125 kjøp og bare 15 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 89 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også meget høy, med 86 prosent kjøp. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget cirka fire prosent fra midten av november og ut året. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er samlet sett svakt negativ på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 48

Fredag 30. november er det syv nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av seks svenske, en norsk, to danske og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Oncopeptides AB(ONCO.ST) – 29. nov 2018. Siste sluttkurs: 176.2 (-1.8)
Oncopeptides AB ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 165 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 165 kronor ved reaksjoner tilbake. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  Nibe Industrier B(NIBEB.ST) – 29. nov 2018. Siste sluttkurs: 93.76 (1.16)
Nibe Industrier B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har tatt ut objektivet ved 95.24 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 91.00 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  Vestas Wind Systems(VWS.CO) – 29. nov 2018. Siste sluttkurs: 485.3 (-7.1)
Vestas Wind Systems ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 464 kroner. Videre oppgang til 530 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 455 kroner og motstand ved cirka 563 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  Investor B(INVEB.ST) – 29. nov 2018. Siste sluttkurs: 393.6 (7.5)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Investor B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt en dobbel-bunn-formasjon. Etablert brudd på motstanden ved 394 kronor vil signalisere oppgang til 414 kronor eller høyere. Aksjen har støtte ved cirka 382 kronor og motstand ved cirka 406 kronor. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  Hansa Medical AB(HMED.ST) – 29. nov 2018. Siste sluttkurs: 291.4 (-0.2)
Hansa Medical AB ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har tatt ut objektivet ved 310 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 265 kronor og motstand ved cirka 347 kronor. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  Loomis B(LOOMB.ST) – 29. nov 2018. Siste sluttkurs: 304 (6.2)
Loomis B viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Aksjen har brutt en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Et etablert brudd, helst på økende volum, vil anses som et pålitelig signal om at en stigende trend er innledet. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 300 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 300 kronor ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  Scatec Solar ASA(SSO.OL) – 29. nov 2018. Siste sluttkurs: 72.8 (1.1)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Scatec Solar ASA og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 52.89 kroner. Objektivet ved 64.48 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 65.00 kroner. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  Tryg(TRYG.CO) – 29. nov 2018. Siste sluttkurs: 162.3 (1.4)
Tryg viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 160 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 160 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  Swedbank A(SWEDA.ST) – 29. nov 2018. Siste sluttkurs: 210.7 (0.7)
Swedbank A ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 194 kronor. Objektivet ved 211 kronor er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 210 kronor. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  Sanoma Corporation(SAA1V.HEX) – 29. nov 2018. Siste sluttkurs: 9.24 (0.03)
Sanoma Corporation har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledningen av en mer horisontal utvikling. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 9.23 euro, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen tester støtten ved cirka 9.10 euro. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 9.10 euro vil utløse et salgssignal. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Det kortsiktige momentumet i aksjen er negativt, med RSI under 30. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer