Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 23. november

Hovedindeksen på Oslo Børs brøt den langsiktige, stigende trenden for noen uker siden, noe som isolert sett indikerer en svakere stigningstakt eller en mer sidelengs utvikling. Tirsdag ble det gitt et salgssignal da indeksen brøt støttenivået ved 868 poeng. Neste støttenivå ligger ved 824 poeng, mens det nå ligger motstand ved 868 poeng.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 27 poeng, mens den langsiktige er på 29 poeng. Begge har falt kraftig siden begynnelsen av oktober. Dette indikerer at det har vært et fall i optimismen blant investorene, og at det nå er en klar overvekt av pessimister blant både de kortsiktige og de langsiktige investorene.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er derimot svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 119 kjøp og bare 15 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 89 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også meget høy, med 85 prosent kjøp. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget cirka fire prosent fra midten av november og ut året. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er samlet sett svakt negativ på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 47

Fredag 23. november er det seks nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fem svenske, tre norske, to danske og ingen finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Vestas Wind Systems(VWS.CO) – 22. nov 2018. Siste sluttkurs: 466.6 (-1.3)
En tilnærmet horisontal trendkanal er brutt opp på mellomlang sikt. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og Vestas Wind Systems har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 464 kroner. Videre oppgang til 530 kroner eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 455 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbruddet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  MIPS AB (publ)(MIPS.ST) – 22. nov 2018. Siste sluttkurs: 119.2 (0)
MIPS AB (publ) ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen tester støtten ved cirka 115 kronor. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 115 kronor vil utløse et salgssignal. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  Hansa Medical AB(HMED.ST) – 22. nov 2018. Siste sluttkurs: 275.4 (1.4)
Hansa Medical AB ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har tatt ut objektivet ved 310 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 220 kronor og motstand ved cirka 347 kronor. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  Flex Lng(FLNG.OL) – 22. nov 2018. Siste sluttkurs: 13.2 (0.45)
Flex Lng ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 13.00 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 13.00 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  Scatec Solar ASA(SSO.OL) – 22. nov 2018. Siste sluttkurs: 69.2 (0.2)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Scatec Solar ASA og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 52.89 kroner. Objektivet ved 65.83 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 65.00 kroner. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Scatec Solar ASA. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  Betsson(BETSB.ST) – 22. nov 2018. Siste sluttkurs: 70.18 (-0.57)
Betsson viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Kursen har reagert tilbake etter å ha tatt ut objektivet på 76.57 kronor etter brudd på en dobbel-bunn-formasjon. Etablert notering over 70.49 kronor vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen tester støtten ved cirka 70.00 kronor. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 70.00 kronor vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  Sensys Gatso Group AB(SENS.ST) – 22. nov 2018. Siste sluttkurs: 1.98 (0.13)
Sensys Gatso Group AB ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har støtte ved cirka 1.48 kronor og motstand ved cirka 2.90 kronor. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  SalMar Asa(SALM.OL) – 22. nov 2018. Siste sluttkurs: 467.6 (-16.6)
SalMar Asa ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 440 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp.Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  Latour B(LATOB.ST) – 22. nov 2018. Siste sluttkurs: 107.9 (-0.8)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Latour B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 102 kronor og motstand på 112 kronor. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har støtte ved cirka 104 kronor og motstand ved cirka 114 kronor. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  Ørsted A/S(ORSTED.CO) – 22. nov 2018. Siste sluttkurs: 433 (-3.5)
Ørsted A/S ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har støtte ved cirka 415 kroner. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer