Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 9. november

Hovedindeksen på Oslo Børs viser en stigende trendkanal på mellomlang sikt og tester nå gulvet i denne. Volatiliteten og omsetningen økte under korreksjonen i oktober. Det indikerer økt frykt hos mange investorer og at usikkerheten i markedet har blitt større.

Det er motstand mellom cirka 893 og 910 poeng, mens det er støtte mellom cirka 868 og 863 poeng. Foreløpig gis ingen klare signaler om videre retning. Et brudd over 910 poeng vil indikere at optimistene er sterke og signalisere videre oppgang. Motsatt vil et brudd under 863 indikere at pessimistene har overtaket og signalisere videre nedgang.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 39 poeng, mens den langsiktige er på 33 poeng. Begge falt kraftig i oktober. Dette indikerer at det har vært et fall i optimismen blant investorene, og at det nå er en overvekt av pessimister blant både de kortsiktige og de langsiktige investorene.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er derimot svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 90 kjøp og bare 7 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 93 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også meget høy, med 85 prosent kjøp, og vi må helt tilbake til 2012 for å finne høyere verdier. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt vært svakt negativ i november. Deretter har desember vært en positiv måned, med 2,8 prosent gjennomsnittlig oppgang. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er samlet sett nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 45

Fredag 9. november er det ni nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av seks svenske, to norske, en dansk og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Vestas Wind Systems(VWS.CO) – 8. nov 2018. Siste sluttkurs: 489 (27.4)
Vestas Wind Systems har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt etter at investorene stadig har gått oppover i pris for å komme seg inn. Et kjøpssignal er utløst og videre oppgang for aksjen indikeres. Kursen har også brutt motstanden ved 464 kroner i en rektangelformasjon, noe som signaliserer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 455 kroner og motstand ved cirka 563 kroner. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  AstraZeneca(AZN.ST) – 8. nov 2018. Siste sluttkurs: 728.4 (26.5)
AstraZeneca viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har også brutt en rektangelformasjon. Etablert brudd på motstanden ved 727 kronor vil signalisere videre oppgang til 801 kronor eller mer. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 720 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  Biotage(BIOT.ST) – 8. nov 2018. Siste sluttkurs: 143.2 (2.4)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Biotage og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 135 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  Nokia(NOKIASEK.ST) – 8. nov 2018. Siste sluttkurs: 53.22 (-0.62)
Nokia har brutt den fallende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere falltakt. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 51.20 kronor. Videre oppgang til 57.79 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 52.70 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 52.70 kronor ved reaksjoner tilbake. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker aksjen. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  DNB ASA(DNB.OL) – 8. nov 2018. Siste sluttkurs: 158.7 (1.55)
DNB ASA viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har tatt ut objektivet ved 172 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 155 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  Hansa Medical AB(HMED.ST) – 8. nov 2018. Siste sluttkurs: 305.4 (-6)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Hansa Medical AB og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har tatt ut objektivet ved 310 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 264 kronor og motstand ved cirka 347 kronor. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  Neste Corporation(NESTE.HEX) – 8. nov 2018. Siste sluttkurs: 72.64 (0.48)
Neste Corporation ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 70.00 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 70.00 euro ved reaksjoner tilbake. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  Oasmia Pharmaceutical(OASM.ST) – 8. nov 2018. Siste sluttkurs: 14.3 (0.42)
Oasmia Pharmaceutical har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved cirka 5.70 kronor. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  Nordic Nanovector ASA(NANO.OL) – 8. nov 2018. Siste sluttkurs: 71 (3.95)
Nordic Nanovector ASA har brutt den fallende trendkanalen på mellomlang sikt og reagert kraftig opp. Det er foreløpig vanskelig å si noe om den framtidige trendretningen. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 68.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Nordic Nanovector ASA. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  Cherry B(CHERB.ST) – 8. nov 2018. Siste sluttkurs: 75.7 (0.9)
Cherry B har brutt den fallende trendkanalen på mellomlang sikt og reagert kraftig opp. Det er foreløpig vanskelig å si noe om den framtidige trendretningen. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, og signaliserer dermed videre oppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 74.00 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer