Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 12. oktober

Etter skarpe fall i USA og Asia, falt Hovedindeksen på Oslo Børs onsdag 2,5 prosent på høyt volum. Vi må tilbake til 27. juni 2016 for å finne et større fall. Indeksen brøt med det støtten rundt 900 poeng. Det høye volumet indikerer frykt hos mange av investorene, og usikkerheten i markedet har blitt større.

Chartmessig er imidlertid den stigende trenden fortsatt inntakt. Det er støtte rundt 868 poeng, mens det nå er motstand ved 900 og 946 poeng. Brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre utvikling i samme retning.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 38 poeng, ned hele 20 poeng den siste uken, mens den langsiktige er på 49 poeng, ned 11 poeng. Det indikerer at det har vært en kraftig fall i optimismen blant investorene den siste uken, og at det nå er en overvekt av pessimister blant de kortsiktige investorene, mens det er omtrent jevnt mellom optimister og pessimister blant de langsiktige investorene.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 61 kjøp og bare 9 salg. Kjøpsandelen er dermed 87 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også høy, med 83 prosent. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt vært tilnærmet uendret i oktober og november. Deretter har desember vært en positiv måned, med 2,8 prosent gjennomsnittlig oppgang. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er samlet sett nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 41

Fredag 12. oktober er det ni nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av tre svenske, fire norske, to danske og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Equinor ASA(EQNR.OL) – 11. okt 2018. Siste sluttkurs: 221.4 (-7.6)
Equinor ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 220 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen tester støtten ved cirka 218 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 218 kroner vil utløse et salgssignal.Volumtopper og volumbunner korresponderer dårlig med topper og bunner i kursen. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  Tobii AB(TOBII.ST) – 11. okt 2018. Siste sluttkurs: 36.86 (-2.92)
Tobii AB har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Kursen har reagert tilbake etter å ha tatt ut objektivet på 46.37 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering over 37.71 kronor vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen tester støtten ved cirka 36.60 kronor. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 36.60 kronor vil utløse et salgssignal. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette svekker trendbruddet. RSI er under 30 etter kursnedgangen de siste ukene. Aksjen har et kortsiktig negativt momentum. Tobii anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  Hansa Medical AB(HMED.ST) – 11. okt 2018. Siste sluttkurs: 311.8 (-14.2)
Hansa Medical AB viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 244 kronor. Objektivet ved 310 kronor er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 265 kronor. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  Topdanmark(TOP.CO) – 11. okt 2018. Siste sluttkurs: 279 (-0.4)
Topdanmark ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har imidlertid en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 269 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen ligger mellom støtten ved cirka 274 kroner og motstanden ved cirka 293 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  Northern Drilling Limited(NODL.OL) – 11. okt 2018. Siste sluttkurs: 72.4 (-2.6)
Northern Drilling Limited viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Aksjen har tatt ut objektivet ved 78.39 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 72.20 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  Amer Sports Corporation(AMEAS.HEX) – 11. okt 2018. Siste sluttkurs: 33.95 (0.9)
Amer Sports Corporation viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har støtte ved cirka 28.00 euro. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  Hemfosa Fastigheter AB(HEMF.ST) – 11. okt 2018. Siste sluttkurs: 115.4 (-2.6)
Hemfosa Fastigheter AB ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen tester støtten ved cirka 115 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  Zealand Pharma A/S.(ZEAL.CO) – 11. okt 2018. Siste sluttkurs: 91.4 (-2.6)
Zealand Pharma A/S viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Aksjen tester støtten ved cirka 91.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp.Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker aksjen. Det kortsiktige momentumet i aksjen er negativt, med RSI under 30. Det indikerer økende pessimisme hos investorene og videre kursnedgang for Zealand Pharma A/S. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  Scatec Solar ASA(SSO.OL) – 11. okt 2018. Siste sluttkurs: 56.1 (-3.2)
Scatec Solar ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har tatt ut objektivet ved 64.48 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 51.00 kroner og motstand ved cirka 64.70 kroner. RSI divergerer positivt mot kursen, noe som indikerer mulighet for en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  Aker(AKER.OL) – 11. okt 2018. Siste sluttkurs: 686 (-19)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Aker og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har støtte ved cirka 614 kroner og motstand ved cirka 740 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer