Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 21. september

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt og har nylig utløst brudd fra en rektangelformasjon etter bruddet opp gjennom 917 poeng. Videre oppgang signaliseres. Det ligger ikke motstand over dagens kurs, med det ved reaksjoner tilbake er støtte rundt 900 poeng.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 51 poeng, og den langsiktige hausseindeksen er på 58 poeng. Dette tilsier at det er omtrent likevekt mellom optimister og pessimister blant de kortsiktige investorene på Oslo Børs og en overvekt av optimister blant de langsiktige investorene.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 68 kjøp og bare 8 salg. Kjøpsandelen er dermed hele 89 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også høy, med 82 prosent. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs svingt en del på høsten, men samlet sett gått ganske sidelengs i september, oktober og november. Deretter har desember vært en positiv måned, med 2,8 prosent gjennomsnittlig oppgang. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av analytiker Fredrik Tyvand

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 38

Fredag 21. september er det seks nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av seks svenske, to norske, ingen danske og to finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Neste Corporation(NESTE.HEX) – 20. sep 2018. Siste sluttkurs: 72.36 (-0.32)
Neste Corporation ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen tester støtten ved cirka 71.00 euro. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 71.00 euro vil utløse et salgssignal. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  Atea ASA(ATEA.OL) – 20. sep 2018. Siste sluttkurs: 130.6 (0.6)
Atea ASA viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 127 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 127 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  Latour B(LATOB.ST) – 20. sep 2018. Siste sluttkurs: 108.5 (0.3)
Latour B har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, og signaliserer med det enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 97.87 kronor. Videre oppgang til 111 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 103 kronor og motstand ved cirka 114 kronor. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  HMS Networks(HMS.ST) – 20. sep 2018. Siste sluttkurs: 151.2 (-1.8)
HMS Networks viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 145 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  Sensys Gatso Group AB(SENS.ST) – 20. sep 2018. Siste sluttkurs: 2.74 (0.16)
Sensys Gatso Group AB har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen har støtte ved cirka 1.43 kronor. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  Elisa Communications A(ELISA.HEX) – 20. sep 2018. Siste sluttkurs: 37.05 (-0.05)
Elisa Communications A ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering over 37.21 euro vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen har støtte ved cirka 35.20 euro. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  Panoro Energy(PEN.OL) – 20. sep 2018. Siste sluttkurs: 20.1 (-0.5)
Panoro Energy viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har støtte ved cirka 17.00 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  Stora Enso R(STER.ST) – 20. sep 2018. Siste sluttkurs: 163 (-1)
Stora Enso R viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har tatt ut objektivet ved 163 kronor etter brudd på en dobbel-bunn-formasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 142 kronor og motstand ved cirka 185 kronor.Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  AstraZeneca(AZN.ST) – 20. sep 2018. Siste sluttkurs: 659.6 (-3.4)
AstraZeneca viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen tester støtten ved cirka 650 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI under 30 viser at momentumet i aksjen er sterkt negativt på kort sikt. Investorer har stadig gått ned i pris for å få solgt aksjen, noe som indikerer økende pessimisme og at kursen skal fortsette ned. Spesielt i store aksjer kan imidlertid lav RSI være tegn på at aksjen er oversolgt, og at det er mulighet for en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  Oncopeptides AB(ONCO.ST) – 20. sep 2018. Siste sluttkurs: 159.2 (5)
Oncopeptides AB ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har støtte ved cirka 140 kronor og motstand ved cirka 206 kronor. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer