Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 7. september

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt, og videre oppgang innenfor denne indikeres. Indeksen beveger seg i en rektangelformasjon på kort sikt, og har brutt ned gjennom støtten ved 900 poeng. Volumtuvikligen er dessuten svakt negativ. Disse forholdene indikerer en svakere optimisme i markedet. Etablerte noteringer over 900 poeng og helst et brudd opp gjennom taket av rektangelformasjon, vil være et kjøpssignal.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 50 poeng, og den langsiktige hausseindeksen er på 56 poeng. Dette tilsier at det er omtrent likevekt mellom pessimister og optimister blant både de kortsiktige og de langsiktige investorene på Oslo Børs.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 68 kjøp og bare 10 salg. Kjøpsandelen er dermed hele 87 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også høy, med 81 prosent. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt hatt en samlet nedgang på 1 prosent fra september til ut november, og deretter steget 2,5 prosent i desember. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er samlet sett teknisk svakt positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 36

Fredag 7. september er det syv nye aksjer i Norden Topp 10, som nå består av tre svenske, fem norske, en dansk og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Aker(AKER.OL) – 6. sep 2018. Siste sluttkurs: 642 (-2)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Aker og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 638 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 620 kroner og videre oppgang er dermed signalisert.Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  SCA B(SCAB.ST) – 6. sep 2018. Siste sluttkurs: 103 (-0.85)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i SCA B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen tester støtten ved cirka 102 kronor. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 102 kronor vil utløse et salgssignal. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for SCA B. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  Assa Abloy(ASSAB.ST) – 6. sep 2018. Siste sluttkurs: 184 (-0.65)
Assa Abloy ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 183 kronor, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen tester støtten ved cirka 183 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  BW Offshore(BWO.OL) – 6. sep 2018. Siste sluttkurs: 55.8 (-0.5)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i BW Offshore og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 53.50 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  Per Aarsleff Holding A/S(PAALB.CO) – 6. sep 2018. Siste sluttkurs: 255.5 (1.5)
Per Aarsleff Holding A/S ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 249 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  Panoro Energy(PEN.OL) – 6. sep 2018. Siste sluttkurs: 19.8 (-0.6)
Panoro Energy ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har støtte ved cirka 17.00 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  Investor A(INVEA.ST) – 6. sep 2018. Siste sluttkurs: 409.4 (-0.2)
En tilnærmet horisontal trendkanal er brutt opp på mellomlang sikt. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og Investor A har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 376 kronor. Videre oppgang til 419 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 400 kronor. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  UPM-Kymmene(UPM.HEX) – 6. sep 2018. Siste sluttkurs: 32.57 (-0.27)
UPM-Kymmene viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Glidende snitt-indikatoren har også gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Aksjen tester støtten ved cirka 32.30 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  Norwegian Air Shuttle(NAS.OL) – 6. sep 2018. Siste sluttkurs: 266.8 (-2.8)
Norwegian Air Shuttle viser ingen klar trend på mellomlang sikt. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 228 kroner. Videre oppgang til 329 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 246 kroner og motstand ved cirka 310 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  PhotoCure(PHO.OL) – 6. sep 2018. Siste sluttkurs: 59.5 (2.6)
PhotoCure har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, og signaliserer med det enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Aksjen har støtte ved cirka 32.00 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for PhotoCure. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer