Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 24. august

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt, og videre oppgang innenfor denne indikeres. Det ble gitt kjøpssignal fra en rektangelformasjon tidligere i måneden da kursen brøt opp gjennom 900 poeng. Det ligger nå støtte ved 900 poeng, mens det kun er kortsiktig motstand rundt 909 poeng.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 54 poeng, og den langsiktige hausseindeksen er på 57 poeng. Dette tilsier at det er omtrent like mange optimister som pessimister på kort sikt, mens det er en liten overvekt av optimister blant de langsiktige investorene på Oslo Børs.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs er svært positive for tiden. Den siste måneden har de gjort 67 kjøp og bare 8 salg. Kjøpsandelen er dermed 89 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen også høy, med 81 prosent. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt falt 1,1 prosent i perioden august til november, og deretter steget 2,8 prosent i desember. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Norden topp 10 – Uke 34

Fredag 24. august er det åtte nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av seks svenske, to norske, en dansk og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Latour B(LATOB.ST) – 23. aug 2018. Siste sluttkurs: 107 (-2.2)
Latour B har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 97.87 kronor. Videre oppgang til 111 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 104 kronor og motstand ved cirka 114 kronor. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Latour B. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  Aker(AKER.OL) – 23. aug 2018. Siste sluttkurs: 637 (10)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Aker og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 612 kroner og motstand på 638 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 620 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  Stora Enso R(STER.ST) – 23. aug 2018. Siste sluttkurs: 161.1 (4.7)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Stora Enso R og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga også kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 154 kronor. Videre oppgang til 163 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 142 kronor og motstand ved cirka 185 kronor. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  Nordea Bank(NDA.ST) – 23. aug 2018. Siste sluttkurs: 95.94 (0.26)
Nordea Bank har brutt den fallende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere falltakt. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 91.70 kronor. Videre oppgang til 99.13 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 95.00 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  Norwegian Finans Holding ASA(NOFI.OL) – 23. aug 2018. Siste sluttkurs: 108.8 (0.4)
Norwegian Finans Holding ASA har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, og signaliserer med det enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 93.15 kroner. Videre oppgang til 112 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 105 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  THQ Nordic AB(THQNB.ST) – 23. aug 2018. Siste sluttkurs: 205.5 (0)
THQ Nordic AB ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 204 kronor. Videre oppgang til 249 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt ned gjennom støtten ved cirka 212 kronor. Etablert brudd vil indikere videre nedgang. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive, og styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  Neste Corporation(NESTE.HEX) – 23. aug 2018. Siste sluttkurs: 73.72 (-0.6)
Neste Corporation ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 71.00 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 71.00 euro ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  Indutrade(INDT.ST) – 23. aug 2018. Siste sluttkurs: 233.4 (-0.6)
Indutrade viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 216 kronor. Objektivet ved 233 kronor er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 228 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 228 kronor ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  Holmen B(HOLMB.ST) – 23. aug 2018. Siste sluttkurs: 227 (0.55)
Holmen B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 220 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  Per Aarsleff Holding A/S(PAALB.CO) – 23. aug 2018. Siste sluttkurs: 261.5 (13)
Per Aarsleff Holding A/S viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Glidende snitt-indikatoren har også gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Aksjen har støtte ved cirka 250 kroner. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer