Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 29. juni

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 50 poeng, mens den langsiktige hausseindeksen er på 59 poeng. Dette tilsier at det er en overvekt av optimister blant de langsiktige investorene på Oslo Børs, mens det er jevnt fordelt av optimister og pessimister på kort sikt.

I løpet av de siste 22 handelsdagene, er det rapportert 58 meldepliktige handler på Oslo Børs. Kjøpsandelen er 81 prosent på månedsbasis, og 78 prosent på årbasis. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt falt 2,3 prosent juni, mens den i juli har steget igjen med 2,2 prosent. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av analytiker Kiran R. Shroff

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 26

Fredag 29. juni er det ni nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av tre svenske, tre norske, tre danske og en finsk aksje

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Orsted A/S(ORSTED.CO) – 28. jun 2018. Siste sluttkurs: 385.4 (1.4)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Orsted A/S og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har tatt ut objektivet ved 406 kroner etter brudd på en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 373 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  Alfa Laval(ALFA.ST) – 28. jun 2018. Siste sluttkurs: 209.3 (-3.2)
Alfa Laval viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 206 kronor, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen tester støtten ved cirka 209 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumtopper og volumbunner korresponderer dårlig med topper og bunner i kursen. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  DNB ASA(DNB.OL) – 28. jun 2018. Siste sluttkurs: 157.2 (-0.3)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i DNB ASA og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 155 kroner. Videre oppgang til 172 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 156 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 156 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  SpareBank 1 SMN(MING.OL) – 28. jun 2018. Siste sluttkurs: 84.2 (0.4)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i SpareBank 1 SMN og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 81.70 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 81.70 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  Per Aarsleff Holding A/S(PAALB.CO) – 28. jun 2018. Siste sluttkurs: 225 (-5)
Per Aarsleff Holding A/S ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen tester støtten ved cirka 224 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  Nel ASA(NEL.OL) – 28. jun 2018. Siste sluttkurs: 3.5 (0.6)
Nel ASA viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen nærmer seg motstanden ved cirka 3.70 kroner, noe som kan gi en reaksjon ned. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  eQ Oyj(EQV1V.HEX) – 28. jun 2018. Siste sluttkurs: 8.24 (0.04)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i EQ Oyj og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 8.20 euro, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 8.13 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  Ringkjøbing Landbobank(RILBA.CO) – 28. jun 2018. Siste sluttkurs: 356.5 (2)
Ringkjøbing Landbobank ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har tatt ut objektivet ved 375 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 352 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  Cherry B(CHERB.ST) – 28. jun 2018. Siste sluttkurs: 59.9 (0.7)
Cherry B har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen tester støtten ved cirka 59.00 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette svekker trendbruddet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  Sagax B(SAGAB.ST) – 28. jun 2018. Siste sluttkurs: 106.2 (0.2)
Sagax B har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Aksjen har tatt ut objektivet ved 108 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 100 kronor. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer