Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 8. juni

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt, noe som signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 55 poeng, mens den langsiktige hausseindeksen er 61. Dette tilsier at det er en liten overvekt av optimister blant de kortsiktige investorene, mens det er en klar overvekt av optimister blant langsiktige investorene på Oslo Børs.

Innsiderne på Oslo Børs har vært aktive den siste tiden. I løpet av de siste 22 handelsdagene, er det rapportert hele 91 meldepliktige handler på Oslo Børs. Det er mer enn 50 prosent flere enn gjennomsnittlig. Kjøpsandelen er 85 prosent på månedsbasis, og 79 prosent på årbasis. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskaper.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt falt 2,3 prosent juni, mens den i juli har steget igjen med 2,2 prosent. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 23

Fredag 8. juni er det fire nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fire svenske, fire norske, to danske og ingen finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Tryg(TRYG.CO) – 7. jun 2018. Siste sluttkurs: 148.7 (0.8)
Tryg ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 145 kroner. Videre oppgang til 152 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 146 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 146 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  Orsted A/S(ORSTED.CO) – 7. jun 2018. Siste sluttkurs: 380.8 (3.8)
Orsted A/S ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har tatt ut objektivet ved 406 kroner etter brudd på en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 380 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  Scatec Solar ASA(SSO.OL) – 7. jun 2018. Siste sluttkurs: 61.6 (1.6)
Scatec Solar ASA har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, og signaliserer med det enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 52.89 kroner. Videre oppgang til 64.48 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 44.00 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Scatec Solar ASA. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  Stora Enso R(STER.ST) – 7. jun 2018. Siste sluttkurs: 183.6 (0.9)
Stora Enso R ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 176 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  Seadrill(SDRL.OL) – 7. jun 2018. Siste sluttkurs: 3.74 (0.06)
En tilnærmet horisontal trendkanal er brutt opp på mellomlang sikt. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og Seadrill har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Aksjen tester støtten ved cirka 3.70 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbruddet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  Bravida Holding AB(BRAV.ST) – 7. jun 2018. Siste sluttkurs: 73.5 (-0.15)
Bravida Holding AB har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 59.02 kronor. Objektivet ved 68.04 kronor er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 56.60 kronor. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  ÅF(AFB.ST) – 7. jun 2018. Siste sluttkurs: 204.2 (0)
ÅF ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 192 kronor. Videre oppgang til 223 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 190 kronor. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  Norwegian Finans Holding ASA(NOFI.OL) – 7. jun 2018. Siste sluttkurs: 90.05 (0.55)
Norwegian Finans Holding ASA viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Etablert notering over 93.15 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen har støtte ved cirka 86.30 kroner og motstand ved cirka 98.00 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  Polarcus Ltd(PLCS.OL) – 7. jun 2018. Siste sluttkurs: 2.63 (0.04)
Polarcus Ltd ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 1.60 kroner. Objektivet ved 2.18 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 2.00 kroner og motstand ved cirka 3.30 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  Dustin Group AB(DUST.ST) – 7. jun 2018. Siste sluttkurs: 83.4 (0)
Dustin Group AB ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, og signaliserer dermed videre oppgang. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 83.00 kronor. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer