Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 6. april

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger nær trendgulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt, og videre oppgang innenfor trendkanalen indikeres. Det ligger imidlertid motstand ved 823 poeng. Dette kan gi en reaksjon ned, mens brudd opp gjennom dette nivået, spesielt om volumet samtidig er økende, vil være et positivt signal. Motsatt vil et brudd ned under støtten ved 783-785 poeng være klart negativt og samtidig utløse et salgssignal fra en hode-og-skuldre-formasjon.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 37 poeng og den langsiktige på 47 poeng. Dette indikerer at det er overvekt av pessimister blant de kortsiktige investorene på Oslo Børs, mens det er jevnt mellom optimister og pessimister blant de langsiktige investorene.

Handelsaktiviteten blant meldepliktige innsidere i selskapene notert på Oslo Børs vært ganske gjennomsnittlig den siste tiden. I løpet av de siste 22 handelsdagene, er det rapportert 65 handler. Kjøpsandelen er hele 94 prosent på månedsbasis og 79 prosent på årbasis. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, har god tro på egne selskap.

De siste ti årene har april vært årets beste måned på Oslo Børs, med en gjennomsnittlig oppgang på 3,1 prosent. Også mai har statistisk vært positiv, opp 1,5 prosent, mens børsen i snitt har falt 2,3 prosent i juni. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder). En sluttkurs under 783 poeng vil gi et negativt skifte, mens et brudd opp gjennom 823 poeng vil gi et positivt skifte.

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Norden topp 10 – Uke 14

Fredag 6. april er det syv nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fem svenske, en norsk, tre danske og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Orsted A/S(ORSTED.CO) – 5. apr 2018. Siste sluttkurs: 391.8 (-0.1)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Orsted A/S og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 367 kroner. Videre oppgang til 406 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 380 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 380 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
2.  Kesko Oyj B(KESKOB.HEX) – 5. apr 2018. Siste sluttkurs: 46.24 (0.24)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Kesko Oyj B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 45.63 euro, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen tester støtten ved cirka 46.20 euro. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 46.20 euro vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
3.  Lundin Mining Corp.(LUMI.ST) – 5. apr 2018. Siste sluttkurs: 57.6 (2)
Lundin Mining Corp. ligger i en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt og videre utvikling i samme retning indikeres. Kursen har brutt motstanden ved 56.74 kronor i en rektangelformasjon, og videre oppgang signaliseres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 55.60 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 55.60 kronor ved reaksjoner tilbake. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending opp også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
4.  Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA(WWL.OL) – 5. apr 2018. Siste sluttkurs: 53.1 (0.9)
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 52.52 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen tester støtten ved cirka 51.50 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 51.50 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
5.  SCA B(SCAB.ST) – 5. apr 2018. Siste sluttkurs: 89.14 (1.58)
SCA B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, noe som også signaliserer oppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 87.00 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme og videre kursoppgang. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
6.  Tele2 B(TEL2B.ST) – 5. apr 2018. Siste sluttkurs: 101.8 (3.2)
Tele2 B har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Kursen har brutt gjennom taket ved 101 kronor i en rektangelformasjon. Etablert brudd vil signalisere videre oppgang til 108 kronor eller mer. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 100 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 100 kronor ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
7.  Bang & Olufsen AS(BO.CO) – 5. apr 2018. Siste sluttkurs: 167.2 (11.2)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Bang & Olufsen AS og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har støtte ved cirka 152 kroner og motstand ved cirka 188 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
8.  G5 Entertainment(G5EN.ST) – 5. apr 2018. Siste sluttkurs: 328.8 (6.8)
Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i G5 Entertainment og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har en mulig omvendt-hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd over motstanden ved 381 kronor, helst på økende volum, vil signalisere videre oppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 290 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
9.  AstraZeneca(AZN.ST) – 5. apr 2018. Siste sluttkurs: 599.2 (14.9)
AstraZeneca har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Kursen har også brutt motstanden ved 587 kronor i en rektangelformasjon, noe som signaliserer videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 582 kronor og motstand ved cirka 619 kronor. Volumet har tidligere vært lavt rundt kurstopper og høyt rundt kursbunner. Dette svekker trendbruddet. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Spesielt i store aksjer kan imidlertid høy RSI være tegn på at aksjen er overkjøpt, og at det er fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
10.  Ambu B(AMBUB.CO) – 5. apr 2018. Siste sluttkurs: 137.1 (3.6)
Ambu B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 135 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer