Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 16. mars

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. I utgangspunktet er en videre oppgang innenfor trendkanalen indikert, men indeksen møter motstand ved 823 poeng. Et brudd opp gjennom dette nivået, spesielt om volumet samtidig er økende, vil være et positivt signal. Motsatt vil et brudd ned under støtten ved 783-785 poeng være klart negativt og utløse et salgssignal fra en hode-og-skuldre-formasjon.

Den kortsiktige hausseindeksen er på 53 poeng og den langsiktige på 57 poeng. Dette indikerer at det er tilnærmet likevekt mellom optimister og pessimister blant investorene på Oslo Børs.

Handelsaktiviteten blant meldepliktige innsidere i selskapene notert på Oslo Børs vært høy den siste tiden. I løpet av de siste 22 handelsdagene, er det rapportert 85 handler. Kjøpsandelen er 73 prosent på månedsbasis og 79 prosent på årbasis. Med dette viser innsiderne at de har god tro på egne selskap.

De siste ti årene fram til 2017 har Oslo Børs i perioden mars til mai i snitt steget cirka 6,5 prosent. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder). En sluttkurs under 783 poeng vil gi et negativt skifte, mens et brudd opp gjennom 823 poeng vil gi et positivt skifte.

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 11

Fredag 16. mars er det åtte nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fem svenske, tre norske, to danske og ingen finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Orsted A/S(ORSTED.CO) – 15. mar 2018. Siste sluttkurs: 385.6 (-0.6)
Orsted A/S ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 367 kroner. Videre oppgang til 406 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 378 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  BW LPG(BWLPG.OL) – 15. mar 2018. Siste sluttkurs: 36.55 (0.11)
BW LPG ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering over 37.28 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen tester støtten ved ca 36.30 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 36.30 kroner vil utløse et salgssignal. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  Millicom International Cellular(MICSDB.ST) – 15. mar 2018. Siste sluttkurs: 581 (11.5)
Millicom International Cellular viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har tatt ut objektivet ved 583 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 573 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Trelleborg AB(TRELB.ST) – 15. mar 2018. Siste sluttkurs: 212.2 (1.5)
Trelleborg AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 211 kronor. Videre oppgang til 245 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 211 kronor. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  DOF ASA(DOF.OL) – 15. mar 2018. Siste sluttkurs: 0.81 (0)
DOF ASA har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en dobbel-bunn-formasjon. Etablert notering over 0.82 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 0.78 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker aksjen. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  HiQ International(HIQ.ST) – 15. mar 2018. Siste sluttkurs: 75.9 (-0.6)
HiQ International ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har tatt ut objektivet ved 76.72 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 66.00 kronor. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Diös Fastigheter(DIOS.ST) – 15. mar 2018. Siste sluttkurs: 56.1 (0.85)
Diös Fastigheter har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 52.00 kronor og motstand ved ca 59.60 kronor. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA(WWL.OL) – 15. mar 2018. Siste sluttkurs: 55.7 (0.1)
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har tatt ut objektivet ved 60.31 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 51.60 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Negativ volumbalanse svekker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  Kungsleden(KLED.ST) – 15. mar 2018. Siste sluttkurs: 56.9 (0.15)
Kungsleden ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 55.80 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 55.80 kronor ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  GN Store Nord(GN.CO) – 15. mar 2018. Siste sluttkurs: 223.1 (1.3)
GN Store Nord viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 209 kroner. Videre oppgang til 225 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 207 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer