Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 19. januar

Etter en svært god utvikling i 2017, har også 2018 begynt bra. Indeksen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt, og en videre oppgang innenfor denne indikeres. Sterkt momentum som styrker indeksen, men det er kortsiktig motstand rundt 840 poeng. Brudd over 840 poeng vil signaliserer videre oppgang. Ved reaksjoner ned, er det støtte rundt 820 poeng på kort sikt og i overkant av 780 poeng på mellomlang sikt.

Den kortsiktige og den langsiktige hausseindeksen ligger på henholdsvis 74 og 66 poeng. Dette indikerer at det er en stor overvekt av optimister blant investorene på Oslo Børs, spesielt blant de kortsiktige. Skulle hausseindeksen stige over 90 poeng, vil det indikere at markedet er nærmest euforisk, noe som vil være et varsel om en kommende vending ned.

Handelsaktiviteten blant meldepliktige innsidere på Oslo Børs er lav, nå i forkant av rapportering av rapporteringssesongen. I løpet av de siste 22 handelsdagene på Oslo Børs, er det rapportert bare 34 handler. Kjøpsandelen er 82 prosent på månedsbasis og 79 prosent på årsbasis. Med rundt fire-fem kjøp per salg viser innsiderne at de har god tro på egne selskap.

De siste ti årene fram til 2017 har Oslo Børs i gjennomsnitt falt 2,2 prosent i januar, mens den fra februar til mai i snitt har steget over åtte prosent. Variasjonene fra år til år er store, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 3

Fredag 19. januar er det syv nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fire svenske, en norsk, tre danske og to finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  SKF B(SKFB.ST) – 18. jan 2018. Siste sluttkurs: 198.15 (1.65)
SKF B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen.Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 191 kronor. Videre oppgang til 202 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 195 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 195 kronor ved reaksjoner tilbake. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  TDC A/S(TDC.CO) – 18. jan 2018. Siste sluttkurs: 39.67 (-0.02)
TDC A/S ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen.Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 39.41 kroner. Videre oppgang til 42.93 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 39.20 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  Hansa Medical AB(HMED.ST) – 18. jan 2018. Siste sluttkurs: 267.2 (-2.6)
Hansa Medical AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 223 kronor. Videre oppgang til 294 kronor eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 240 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Stora Enso Oyj R(STERV.HEX) – 18. jan 2018. Siste sluttkurs: 14.23 (0.1)
Stora Enso Oyj R ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 13.48 euro. Videre oppgang til 14.37 euro eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 13.70 euro og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal.Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  UPM-Kymmene(UPM.HEX) – 18. jan 2018. Siste sluttkurs: 27 (0.28)
UPM-Kymmene ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 26.80 euro. Videre oppgang til 28.35 euro eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 26.40 euro og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper og volumbunner korresponderer dårlig med topper og bunner i kursen. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  Industrivärden C(INDUC.ST) – 18. jan 2018. Siste sluttkurs: 213.2 (0.3)
Industrivärden C ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Glidende snitt-indikatoren har også gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Aksjen tester støtten ved ca 213 kronor. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 213 kronor vil utløse et salgssignal. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Storebrand ASA(STB.OL) – 19. jan 2018. Siste sluttkurs: 70.32 (0.62)
Storebrand ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Glidende snitt-indikatoren har også gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 66.50 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 66.50 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Ambu B(AMBUB.CO) – 18. jan 2018. Siste sluttkurs: 123 (3.12)
Ambu B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 117 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  Topdanmark(TOP.CO) – 18. jan 2018. Siste sluttkurs: 282 (0.8)
Topdanmark har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 275 kroner. Videre oppgang til 287 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 272 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 272 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  Sandvik(SAND.ST) – 18. jan 2018. Siste sluttkurs: 156.4 (0.9)
Sandvik ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 154 kronor. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet.Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer