Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 12. januar

Etter en svært god utvikling i 2017, har også 2018 begynt meget bra. Indeksen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt, og en videre oppgang innenfor denne indikeres. Høy RSI gir et positivt momentum som styrker indeksen på kort sikt. Det er ingen motstand over dagens nivå, og ved reaksjoner tilbake, er det støtte rundt 784 poeng på mellomlang sikt og rundt 820 poeng på kort sikt.

Den kortsiktige og den langsiktige hausseindeksen ligger på henholdsvis 82 og 66 poeng. Dette indikerer at det er en stor overvekt av optimister blant investorene på Oslo Børs, spesielt blant de kortsiktige. Skulle hausseindeksen stige over 90 poeng, vil det indikere at markedet nærmest er euforisk, noe som vil være et varsel om en kommende vending ned.

I løpet av de siste 22 handelsdagene på Oslo Børs, er det rapportert 52 handler der personer som selskapene har definert som innsidere, har kjøpt eller solgt aksjer i egne selskap. Kjøpsandelen er 85 prosent på månedsbasis og 79 prosent på årsbasis. Med rundt fire kjøp per salg viser innsiderne at de har god tro på eget selskap.

De siste ti årene fram til 2017 har Oslo Børs i gjennomsnitt falt 2,2 prosent i januar, mens den fra februar til mai i snitt har steget over åtte prosent. Variasjonene fra år til år er store, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Norden topp 10 – Uke 2, 2018

Fredag 12. januar er det åtte nye aksjer i Norden Topp 10, som nå består av fire svenske, fire norske, to danske og ingen finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Hansa Medical AB(HMED.ST) – 11. jan 2018. Siste sluttkurs: 282.4 (-2.2)
Hansa Medical AB viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 223 kronor. Videre oppgang til 294 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 240 kronor. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  Storebrand ASA(STB.OL) – 11. jan 2018. Siste sluttkurs: 70.46 (-0.04)
Storebrand ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 66.50 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 66.50 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  ÅF(AFB.ST) – 11. jan 2018. Siste sluttkurs: 193.9 (-1.8)
ÅF ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 171 kronor og motstand på 197 kronor. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 189 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 189 kronor ved reaksjoner tilbake. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  SpareBank 1 SR-Bank ASA(SRBANK.OL) – 11. jan 2018. Siste sluttkurs: 92.2 (1.5)
SpareBank 1 SR-Bank ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 91.00 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang.Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  Nordic Semiconductor(NOD.OL) – 11. jan 2018. Siste sluttkurs: 47.2 (0.8)
Nordic Semiconductor viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, og signaliserer dermed videre oppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 46.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  BW LPG(BWLPG.OL) – 11. jan 2018. Siste sluttkurs: 37.09 (0.84)
BW LPG viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 28.97 kroner og motstand på 39.38 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen tester støtten ved ca 36.30 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Telia Company AB(TELIA.ST) – 11. jan 2018. Siste sluttkurs: 37.75 (-0.23)
Telia Company AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en dobbel-bunn-formasjon. Det er støtte rundt 37.57 kronor, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 37.50 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Kungsleden(KLED.ST) – 11. jan 2018. Siste sluttkurs: 60.2 (-0.65)
Kungsleden ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 56.65 kronor. Videre oppgang til 66.25 kronor eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved ca 60.00 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  DSV(DSV.CO) – 11. jan 2018. Siste sluttkurs: 506.4 (-2)
DSV ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 484 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  Ambu B(AMBUB.CO) – 11. jan 2018. Siste sluttkurs: 123.7 (-1.1)
Ambu B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 117 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 117 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer