Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 22. desember

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Videre oppgang innenfor trendkanalen indikeres, og ved reaksjoner tilbake, er det støtte rundt 783 poeng. Indeksen var oppe på 822 poeng tidlig i november, slik at det er kortsiktig motstand ved dette nivået. Et brudd over 822 poeng vil være et positivt signal.

Den kortsiktige og den langsiktige hausseindeksen ligger på henholdsvis 58 og 59 poeng. Dette indikerer at det er en overvekt av optimister blant både de kortsiktige og langsiktige investorene på Oslo Børs.

I løpet av de siste 22 handelsdagene på Oslo Børs, er det rapportert 61 handler der personer som selskapene har definert som innsidere, har kjøpt eller solgt aksjer i egne selskap. Kjøpsandelen er 81 prosent på månedsbasis og 79 prosent på årsbasis. Med rundt fire kjøp per salg viser innsiderne at de har god tro på egne selskap.

De siste ti årene fram til 2017 har Oslo Børs i gjennomsnitt steget 2,7 prosent i desember. Januar har i snitt vært negativ med 2,2 prosent, mens børsen fra februar til mai i snitt har steget over åtte prosent. Variasjonene fra år til år er store, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 51

Fredag 22. desember er det fem nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fire svenske, tre norske, to danske og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Hansa Medical AB(HMED.ST) – 21. des 2017. Siste sluttkurs: 258 (8.5)
Hansa Medical AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 223 kronor. Videre oppgang til 294 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 238 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 238 kronor ved reaksjoner tilbake. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  Lifco AB.(LIFCOB.ST) – 21. des 2017. Siste sluttkurs: 291.9 (4)
Lifco AB. ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 288 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  SSAB A(SSABA.ST) – 21. des 2017. Siste sluttkurs: 43.98 (0.55)
SSAB A viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 43.18 kronor. Videre oppgang til 49.70 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 42.60 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 42.60 kronor ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Nordic Semiconductor(NOD.OL) – 21. des 2017. Siste sluttkurs: 41.6 (-0.3)
Nordic Semiconductor har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 38.69 kroner og motstand på 42.18 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 41.40 kroner. Videre oppgang til 44.64 kroner eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved ca 41.50 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 41.50 kroner vil utløse et salgssignal. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  Bang & Olufsen AS(BO.CO) – 21. des 2017. Siste sluttkurs: 142 (1.5)
Bang & Olufsen AS ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har imidlertid en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 134 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 135 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 135 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  Technopolis(TPS1V.HEX) – 21. des 2017. Siste sluttkurs: 4.04 (-0.01)
Technopolis har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 4.00 euro og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  MTG B(MTGB.ST) – 21. des 2017. Siste sluttkurs: 348 (-2.6)
MTG B ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 322 kronor. Videre oppgang til 363 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 300 kronor. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Aker(AKER.OL) – 21. des 2017. Siste sluttkurs: 399 (26)
Aker ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har brutt gjennom taket ved 377 kroner i en rektangelformasjon. Etablert brudd vil signalisere videre oppgang til 396 kroner eller mer. Aksjen har støtte ved ca 332 kroner. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  Chr. Hansen Holding(CHR.CO) – 21. des 2017. Siste sluttkurs: 565 (0.5)
Chr. Hansen Holding har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 545 kroner. Objektivet ved 562 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 552 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper korresponderer med kursbunner og volumbunner korresponderer med kurstopper. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA(WWL.OL) – 21. des 2017. Siste sluttkurs: 56.75 (0.5)
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 52.52 kroner. Videre oppgang til 60.31 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 51.00 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

God jul!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer