Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 8. desember

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt, og videre oppgang innenfor trendkanalen indikeres. Indeksen har reagert noe ned fra toppnoteringen for en måneds tid siden, og det er dannet motstand rundt 820 poeng. Brudd opp gjennom dette nivået anses som et nytt positivt signal. Vi fikk onsdag et brudd på den kortsiktige støtten ved 792-793 poeng, noe som svekker indeksen på kort sikt. Ved videre reaksjoner ned ligger det støtte ved 728 poeng på mellomlang sikt.

Den kortsiktige og den langsiktige hausseindeksen ligger på 41 og 56 poeng. Dette indikerer at det er en liten overvekt av pessimister blant de kortsiktige investorene, mens det er en liten overvekt optimister blant de langsiktige investorene på Oslo Børs.

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 49

Fredag 8. desember er det syv nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av syv svenske, en norsk, to danske og ingen finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Hansa Medical AB(HMED.ST) – 7. des 2017. Siste sluttkurs: 241.5 (11.5)
Hansa Medical AB viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 223 kronor. Videre oppgang til 294 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 240 kronor. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  SSAB A(SSABA.ST) – 7. des 2017. Siste sluttkurs: 40.65 (0.13)
SSAB A ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 38.97 kronor og motstand på 43.06 kronor. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 40.55 kronor. Videre oppgang til 48.31 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 39.40 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 39.40 kronor ved reaksjoner tilbake. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  Chr. Hansen Holding(CHR.CO) – 7. des 2017. Siste sluttkurs: 564.5 (6.5)
Chr. Hansen Holding har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 545 kroner. Objektivet ved 562 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 552 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 552 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumtopper og volumbunner korresponderer dårlig med topper og bunner i kursen. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Yara International(YAR.OL) – 7. des 2017. Siste sluttkurs: 356 (-4)
Yara International ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har tatt ut objektivet ved 382 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 347 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  Bang & Olufsen AS(BO.CO) – 7. des 2017. Siste sluttkurs: 142.5 (1.5)
Bang & Olufsen AS ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har imidlertid en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 134 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 135 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  Kinnevik B(KINVB.ST) – 7. des 2017. Siste sluttkurs: 268 (1)
Kinnevik B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen tester støtten ved ca 266 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Scandic Hotels Group AB(SHOT.ST) – 7. des 2017. Siste sluttkurs: 116.75 (5.5)
Scandic Hotels Group AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 116 kronor. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Oriflame Holding AG(ORI.ST) – 7. des 2017. Siste sluttkurs: 340 (0)
Oriflame Holding AG viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 332 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  Copperstone Resources AB ser. B(COPPB.ST) – 7. des 2017. Siste sluttkurs: 1.68 (-0.01)
Copperstone Resources AB ser. B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Kursen har imidlertid brutt et støttenivå og gitt salgssignal fra langsiktig trading range. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 1.48 kronor og motstanden ved ca 2.20 kronor og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  MTG B(MTGB.ST) – 7. des 2017. Siste sluttkurs: 343.5 (1.4)
MTG B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 322 kronor. Videre oppgang til 363 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 305 kronor. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer