Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 24. november

Hovedindeksen på Oslo Børs viser en positiv utvikling innenfor en stigende trendkanal og videre oppgang indikeres. Indeksen har imidlertid reagert noe ned fra toppnoteringen og dannet en kortsiktig motstand ved 822 poeng. Brudd opp gjennom dette nivået anses som et nytt positivt signal, mens ved videre reaksjoner ned ligger det støtte ved 794 og 728 poeng på henholdsvis kort og mellomlang sikt.

Den kortsiktige og den langsiktige hausseindeksen ligger på 48 og 56 poeng. Dette indikerer at det er nå er omtrent like mange optimister som pessimister blant både de kortsiktige og de langsiktige investorene på Oslo Børs.

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 47

Fredag 24. november er det seks nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av seks svenske, en norsk, en dansk og to finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Hansa Medical AB(HMED.ST) – 23. nov 2017. Siste sluttkurs: 208 (-1)
Hansa Medical AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Etablert notering over 223 kronor vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen har støtte ved ca 130 kronor og motstand ved ca 240 kronor. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  Copperstone Resources AB ser. B(COPPB.ST) – 23. nov 2017. Siste sluttkurs: 2.13 (-0.15)
Copperstone Resources AB ser. B ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen tester støtten ved ca 2.00 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  Kinnevik B(KINVB.ST) – 23. nov 2017. Siste sluttkurs: 269 (-0.7)
Kinnevik B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen tester støtten ved ca 266 kronor. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 266 kronor vil utløse et salgssignal. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Bang & Olufsen AS(BO.CO) – 23. nov 2017. Siste sluttkurs: 143 (1.5)
Bang & Olufsen AS ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 135 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 135 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  SSAB A(SSABA.ST) – 23. nov 2017. Siste sluttkurs: 40.21 (0.13)
SSAB A viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 38.60 kronor og motstand på 42.91 kronor. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 40.00 kronor. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA(WWL.OL) – 23. nov 2017. Siste sluttkurs: 57.5 (-0.5)
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen ligger nå imidlertid nær taket i trendkanalen, noe som kan gi en reaksjon ned. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 52.52 kroner. Videre oppgang til 60.31 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 51.00 kroner. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Lifco AB.(LIFCOB.ST) – 23. nov 2017. Siste sluttkurs: 298 (-1.5)
Lifco AB. ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen.Aksjen har tatt ut objektivet ved 307 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 287 kronor. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Balder B(BALDB.ST) – 23. nov 2017. Siste sluttkurs: 213.7 (0.3)
Balder B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen tester støtten ved ca 213 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  Ahlstrom-Munksjo Oyj(AM1.HEX) – 23. nov 2017. Siste sluttkurs: 19.02 (-0.07)
Ahlstrom-Munksjo Oyj ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen tester støtten ved ca 19.00 euro. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 19.00 euro vil utløse et salgssignal. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  Outotec Oyj(OTE1V.HEX) – 23. nov 2017. Siste sluttkurs: 6.69 (-0.17)
Outotec Oyj har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen tester støtten ved ca 6.60 euro. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 6.60 euro vil utløse et salgssignal. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer