Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 6. oktober

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt og har gitt kjøpssignal fra en rektangelformasjon. I tillegg er det kortsiktige momentumet sterkt. Videre oppgang indikeres. Det er lite motstand over dagens nivå, og ved reaksjoner ned, er det støtte rundt 742 og 730 poeng på henholdsvis kort og mellomlang sikt.

Den kortsiktige og den langsiktige hausseindeksen ligger på henholdsvis 65 og 63 poeng. Dette indikerer at det nå er en overvekt av optimister blant både kortsiktige og langsiktige investorer på Oslo Børs.

Skrevet av analytiker Asbjørn Taugbøl

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 40

Fredag 6. oktober er det åtte nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fire svenske, to norske, en dansk og tre finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  SaltX Technology Holding AB(SALTB.ST) – 5. okt 2017. Siste sluttkurs: 38.3 (4.1)
SaltX Technology Holding AB har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 34.00 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 34.00 kronor ved reaksjoner tilbake.Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  Nokian Tyres Plc(NRE1V.HEX) – 5. okt 2017. Siste sluttkurs: 37.7 (0)
Nokian Tyres Plc ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Glidende snitt-indikatoren har også gitt kjøpssignal. Dette signaliserer isolert sett videre oppgang, men tregheten til indikatoren gjør at man ofte går glipp av mye av oppsiden. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 37.30 euro og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  ÅF(AFB.ST) – 5. okt 2017. Siste sluttkurs: 191.6 (-1.9)
ÅF ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen.Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 175 kronor. Objektivet ved 185 kronor er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 189 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Atlas Copco B(ATCOB.ST) – 5. okt 2017. Siste sluttkurs: 315.9 (-3)
Atlas Copco B ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Kursen har også brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 307 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 307 kronor ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  Storebrand ASA(STB.OL) – 6. okt 2017. Siste sluttkurs: 69.35 (0.2)
Storebrand ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 66.30 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 66.30 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  William Demant Holding(WDH.CO) – 5. okt 2017. Siste sluttkurs: 178.3 (-1.4)
William Demant Holding ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har tatt ut objektivet ved 179 kroner etter brudd på en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 176 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  MTG B(MTGB.ST) – 5. okt 2017. Siste sluttkurs: 308.6 (0.4)
MTG B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 280 kronor og motstand på 320 kronor. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 300 kronor og videre oppgang er dermed signalisert.Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Subsea 7 S.A.(SUBC.OL) – 5. okt 2017. Siste sluttkurs: 132 (1.5)
Subsea 7 S.A. ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 123 kroner. Videre oppgang til 138 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 123 kroner og motstand ved ca 143 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  Stora Enso Oyj R(STERV.HEX) – 5. okt 2017. Siste sluttkurs: 12.32 (0)
Stora Enso Oyj R viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 11.80 euro. Videre oppgang til 12.84 euro eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 10.80 euro. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  Outotec Oyj(OTE1V.HEX) – 5. okt 2017. Siste sluttkurs: 6.73 (0)
Outotec Oyj ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 6.60 euro. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer