NORDEN TOPP 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Fredag 03. mai er det åtte nye aksjer i Norden Topp 10, som nå består av tre svenske, to norske, fire danske og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut i fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.

 

Norden Topp 10 – Uke 18

1.  Salmar Asa(SALM.OL) – 2. mai 2013. Siste sluttkurs: 59.5 (1.5)
Salmar Asa ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 44.93 kroner. Videre oppgang til 67.36 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 58.00 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 58.00 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  Genmab(GEN.CO) – 2. mai 2013. Siste sluttkurs: 157 (12.5)
Genmab ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 143 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 143 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  Novo Nordisk B (107.4872m)(NOVOB.CO) – 2. mai 2013. Siste sluttkurs: 984.5 (8.5)
Novo Nordisk B (107.4872m) ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 956 kroner. Videre oppgang til 1071 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 950 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 950 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  NKT Holding(NKT.CO) – 2. mai 2013. Siste sluttkurs: 208.5 (-0.5)
NKT Holding har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 206 kroner. Videre oppgang til 254 kroner eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved ca 206 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 206 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  Hexpol(HPOLB.ST) – 2. mai 2013. Siste sluttkurs: 404 (39.5)
Hexpol ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 376 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  Stora Enso Oyj R(STERV.HEX) – 2. mai 2013. Siste sluttkurs: 5.29 (0.01)
Stora Enso Oyj R ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 5.07 euro. Videre oppgang til 5.83 euro eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 5.24 euro. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Opera(OPERA.OL) – 2. mai 2013. Siste sluttkurs: 40.2 (1)
Opera ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 39.40 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Vestas Wind Systems(VWS.CO) – 2. mai 2013. Siste sluttkurs: 50 (0.24)
Vestas Wind Systems ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 48.50 kroner. Videre oppgang til 72.77 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 49.00 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  Nordea Bank(NDA.ST) – 2. mai 2013. Siste sluttkurs: 78.55 (0.9)
Nordea Bank ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 68.32 kronor. Videre oppgang til 86.40 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 72.70 kronor. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  SEB A(SEBA.ST) – 2. mai 2013. Siste sluttkurs: 67.3 (0.8)
SEB A ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 64.40 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

 

Følg med på TOP20

http://alpha.investtech.com/invest/temp/eg/top20_promo_iphone.jpg

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!  Har du lastet ned vår gratis APP for iPhone og iPad?
  Les mer og last ned fra iTunes!

 


Ha en fin helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

 

 

 

 

Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer