Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 3. februar

Hovedindeksen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte i overkant av 630 poeng på lang sikt og rundt 686 poeng på kort sikt.

De kortsiktige og langsiktige hausseindeksene er 60 og 74 poeng. Dette indikerer at det er en overvekt av optimister blant både de kortsiktige og de langsiktige investorene.

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

 

 

 

Norden topp 10 – Uke 5

Fredag 3. februar er det åtte nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fem svenske, to norske, en dansk og to finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

 

1.  Outokumpu(OUT1V.HEX) – 2. feb 2017. Siste sluttkurs: 9.01 (0.6)
Outokumpu ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 8.20 euro og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  Boliden(BOL.ST) – 2. feb 2017. Siste sluttkurs: 261.2 (2.7)
Boliden har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 252 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  SCA B(SCAB.ST) – 2. feb 2017. Siste sluttkurs: 272.8 (7.8)
SCA B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 260 kronor. Videre oppgang til 287 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 270 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Evolution Gaming Group AB(EVO.ST) – 2. feb 2017. Siste sluttkurs: 289.5 (0)
Evolution Gaming Group AB har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trend. Dette signaliserer en fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 276 kronor. Videre oppgang til 359 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 286 kronor. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  Axactor AB(AXA.OL) – 2. feb 2017. Siste sluttkurs: 2.59 (-0.03)
Axactor AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 2.40 kroner. Videre oppgang til 3.25 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 2.10 kroner og motstand ved ca 3.10 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  MTG B(MTGB.ST) – 2. feb 2017. Siste sluttkurs: 293 (18.6)
MTG B har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 245 kronor. Videre oppgang til 297 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 246 kronor. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Probi(PROB.ST) – 2. feb 2017. Siste sluttkurs: 528 (2)
Probi har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 500 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 500 kronor ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  ISS A/S(ISS.CO) – 2. feb 2017. Siste sluttkurs: 248.2 (-0.9)
ISS A/S ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 229 kroner og motstand på 280 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 245 kroner. Videre oppgang til 254 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 240 kroner og motstand ved ca 265 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  Aker Solutions ASA(AKSO.OL) – 2. feb 2017. Siste sluttkurs: 44.13 (-1.85)
Aker Solutions ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 43.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  Wärtsilä Oyj Abp(WRT1V.HEX) – 2. feb 2017. Siste sluttkurs: 46.79 (0.54)
Wärtsilä Oyj Abp har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 39.15 euro. Objektivet ved 45.69 euro er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved ca 41.30 euro. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

 

 

 

 

 

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer