Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 9. desember

Hovedindeksen på Oslo Børs fortsatte den positive utviklingen torsdag. Indeksen fikk en oppgang på 1,25% og endte på ny all-time-high på 677,86 poeng.

Hovedindeksen ligger i en stigende trendkanal, har gitt kjøpssignal fra en rektangelformasjon og viser et sterkt kortsiktig momentum. Ved reaksjoner tilbake er det støtte i overkant av 630 poeng.

Den kortsiktige og langsiktige hausseindeksen ligger på 66 og 63 poeng. Dette indikerer at det er omlag dobbelt så mange optimister som pessimister både blant de blant de kortsiktige investorene og blant de langsiktige investorene.

Skrevet av analytiker Asbjørn Taugbøl

 

 

Norden topp 10 – Uke 49

Fredag 9. desember er det åtte nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fem svenske, en norsk, tre danske og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

 

1.  A.P. Møller – Mærsk B(MAERSKB.CO) – 8. des 2016. Siste sluttkurs: 10570 (450)A.P. Møller – Mærsk B ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 10400 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen.Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

2.  H. Lundbeck(LUN.CO) – 8. des 2016. Siste sluttkurs: 261.2 (3.2)H. Lundbeck ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 209 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen tester støtten ved ca 258 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 258 kroner vil utløse et salgssignal. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

3.  Sydbank(SYDB.CO) – 8. des 2016. Siste sluttkurs: 217.5 (6.9)Sydbank ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 197 kroner og motstand på 218 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 215 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

4.  Melker Schörling(MELK.ST) – 8. des 2016. Siste sluttkurs: 546.5 (4.5)Melker Schörling ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 540 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

5.  Alfa Laval(ALFA.ST) – 8. des 2016. Siste sluttkurs: 142.5 (2.5)Alfa Laval har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, noe som også signaliserer oppgang. Aksjen har støtte ved ca 139 kronor. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

6.  Thule Group AB(THULE.ST) – 8. des 2016. Siste sluttkurs: 129.75 (3)Thule Group AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 128 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.

7.  Konecranes Oyj(KCR1V.HEX) – 8. des 2016. Siste sluttkurs: 36.59 (2.33)Konecranes Oyj har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 24.95 euro. Objektivet ved 36.53 euro er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved ca 31.00 euro. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

8.  Statoil(STL.OL) – 8. des 2016. Siste sluttkurs: 151.2 (2.3)Statoil har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trend. Dette signaliserer en fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 148 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

9.  Industrivärden C(INDUC.ST) – 8. des 2016. Siste sluttkurs: 164.8 (0.5)Industrivärden C ligger i en stigende trend, men tester nå taket i trendkanalen. Dette kan gi en reaksjon ned, mens aksjen på sikt indikerer videre oppgang innenfor trendkanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 141 kronor. Videre oppgang til 176 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 162 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Volumbalansen er negativ og svekker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

10.  Lundin Petroleum(LUPE.ST) – 8. des 2016. Siste sluttkurs: 185.1 (4.6)Lundin Petroleum har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 136 kronor. Videre oppgang til 191 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 160 kronor. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

 

 

 

 

Ha en fin helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert