Gå til hovedinnhold

Muligheter og trusler i det nordiske aksjemarkedet

Nordiske aksjer har falt mye, men utsikten er gode spesielt innen fornybar energi.

Nordiske aksjer har gjort det svakt og har blitt hardt rammet av høyere rente. Spesielt har svenske eiendomsaksjer hatt en et kraftig fall – ned mer enn 50%.

Vi hadde nylig Øyvind Fjell, som forvalter DNB Norden og DNB Grønt Norden, og Paul Harper, aksjestrateg i DNB Markets, i studio for å diskutere det nordiske aksjemarkedet. Nordiske aksjer, som ofte omtales som en «verden i miniatyr». Hvorfor har nordiske aksjer denne gangen blitt hardere rammet av markedsuroen?

– Renter er sentralt og det er umulig å snakke om aksjemarkedet uten å snakke om rentemarkedet, i dag, og spesielt det svenske eiendomsmarkedet er svært følsomt for økninger i rentene, sier Øyvind Fjell.

Her kan du se opptak fra webinaret.

Faktorsammensetningen påvirker investors etterspørsel

Rentene vil påvirke hvilke faktorer investorer foretrekker. For eksempel har interessen dreid fra vekst til verdi på grunn av at de lange rentene har steget. Verdiaksjer har dermed gjort det bedre og vekstaksjer har hatt en vanskeligere periode. Vekstaksjene har ofte inntjeningen lenger fram i tid, mens markedet nå ønsker seg inntjening så tidlig som mulig.

Markedssammensetningen gir ulik eksponering

Øyvind Fjell forteller at de i forvaltningen av DNB Norden og DNB Grønt Norden ikke tar direkte faktorveddemål, men at de tar hensyn til det i risikostyringen av fondene. DNB Norden har fått litt mer “verditilt”, mens det er vanskeligere å unngå veksteksponering for DNB Grønt Norden.

Norden har gjort det svakt og det er Sverige, med 50 prosent av indeksen, som har gjort det svakest. Danmark har heller ikke gjort det så bra. Sverige er syklisk med sin industri, og eiendom er rentefølsomt, mens Danmark burde vært mer defensivt. Finland og Norge har gjort det bedre, men årsaken ligger i sektorsammensetningen og har en høyere eksponering mot verdiselskaper, sier Øyvind Fjell.,

–Sammenligner vi med Europa så ser vi at Norden har gjort det svakt til forskjell fra forrige korreksjon, forskjellen ligger nok igjen i at renta nå går opp og ikke ned, sier Fjell.

Norden en vinner på sikt

Selv om Norden har fått seg en trøkker det lyspunkter.

Situasjonen i Europa bør være til Norden sin fordel. Vi har solide banker, solide statsfinanser, og muligheter til å stimulere dersom det er behov. Energisituasjonen er bedre i nord enn lenger sør, så vi er mer optimistiske enn pessimistiske på mellomlang sikt, sier Fjell.

Solcelle-anlegg montert av Energima Solel

Det bør komme strukturell vekst for grønne aksjer

– «Grønne aksjer» har fått tyn i det siste og det er kanskje fortjent. Nå er det for sent å bli negative til grønne og fornybare aksjer og på tide å bli positive. Krigen i Ukraina er en game-changer for den «grønne sektoren», EU har satt i gang «REPower EU» som skal gi energisikkerhet i regionen.

Energisikkerhet har blitt et svært viktig tema. Vi tror at for eksempel Nibe Industrier AB og Otovo ASA har større etterspørsel som er mindre elastisk framover, sier Fjell.

– På kort sikt trenger vi fossilbasert energi, men vi tror ikke Europa starter nye gass- eller kullkraftverk når fornybar energi kan skaffes til konkurransedyktige priser.

Utfordringen Europa, og verden, har nå er at det ikke finnes nok energi, og det tar tid å erstatte den energien som vi mangler.

– Det er behov for å satse på alt. Vi kan ikke satse utelukkende på vind eller sol. Derfor tror vi at alt innen energi vil ha en god periode en stund tid. Det er en mangelvare, og du vil eie selskaper som leverer noe det er mangel av.

Merk: Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer