Gå til hovedinnhold

Månedskommentar Juni 2019

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.
Mann går over fotgjengerfelt i gate med gule taxier i New York

Juni ble en god måned for verdens aksjemarkeder. Til tross for at de geo-politiske forholdene fortsatt preget nyhetsbildet gjennom juni med handelskonflikter og Brexit i fokus, så valgte tydeligvis markedsaktørene å konsentrere seg om mulighetene for løsninger. Handelssanksjonene som president Donald Trump varslet mot Mexico i slutten av mai ble da også avverget, og det ble tatt positivt i mot. De økonomiske nøkkeltallene fortsatte å komme inn på den litt svake siden de fleste steder med Norge som et litt hederlig unntak der tallene jevnt over var sterke. Tallene for økonomien i store deler av Europa og Asia med Kina i spissen var imidlertid fortsatt ganske svake, men man kan ane en liten tendens til at det ikke svekker seg så mye som det gjorde tidligere i 2019. Man må kunne si at det nå faktisk er i USA at vi ser den sterkeste tendensen til svakere økonomiske nøkkeltall.

De svakere tallene fra USA kan ha vært en bidragende faktor til at den amerikanske dollaren svekket seg ganske klart mot nesten alle andre valutaer; blant annet ble den 2,5% svakere mot norske kroner. Om svak USD bidro til at kursene på amerikanske aksjer steg med rundt 7% i juni skal være usagt, men at svakere tall fra økonomien bidro nok helt klart til at representanter fra sentralbanken; Federal Reserve; stadig klarere ga uttrykk for at rentene i USA trolig kommer til å bli senket. Markedet synes i hvert fall å være helt overbevist om at de blir senket i løpet av dette året. Det spilte nok inn på aksjemarkedet og gjorde at aksjer steg. Også i Europa ble det varslet om stimulerende pengepolitiske tiltak med nye og vedvarende finansieringsordninger for banker i Euro-området, og det hjalp også aksjemarkedene. Følgelig falt de lange statsrentene i både Europa og USA. Det samme gjaldt i stor grad for selskapsobligasjoner; særlig de sikreste obligasjonene. I Europa har nå en god håndfull land negative renter på sine 10-års statsobligasjoner, og Sverige ligger og vaker rundt 0, mens nesten alle land i Euro-området har negative 2-års renter. Norge, UK, Italia Hellas og enkelte øst europeiske land er de eneste med positive renter med kort løpetid.

Råvareprisene hadde litt blandet utvikling i juni, men for de fleste råvarer var utslagene relativt små. Gull og jernmalm hadde imidlertid ganske klar prisoppgang. Oljeprisen gikk også opp etter at OPEC indikerte at de ville fortsett å begrense produksjonen og fallende lagertall i USA. Den amerikanske oljeprisen WTI gikk da også opp betydelig mer enn Brent Blend prisen i Europa. Energisektoren i aksjemarkedene i verden steg da også omtrent som verdensindeksen MSCI. Det var materialer og IT som var de sterkeste sektorene i juni, mens kommunikasjon og forsyninger var de svakeste med minst oppgang gjennom måneden.

Det norske aksjemarkedet var blant de svakere aksjemarkedene i juni selv om en stigende krone gjorde at det ikke ble så veldig dårlig når man målte det i USD. Både USA og Europa var opp rundt 7% målt i USD, mens Norden var knapt en halv prosent bedre enn det fordi Sverige hadde en god måned. De asiatiske markedene var jevnt over litt svakere selv Kina og Singapore hadde en god måned.

Etter halvgått løp i 2019 har aksjemarkedene i verden levert en pen avkastning på rundt 17% i USD som blir en prosent svakere når vi måler i NOK. USA er blant de sterkere markedene med 2,5% høyere avkastning enn Europa. Norden har vært 3,5% svakere enn Europa særlig fordi Norge og Finland har trukket ned. Asia har også vært litt svakere enn Europa særlig fordi Japan henger litt etter. Oljeprisen har steget nesten 15%, men energisektoren har likevel vært den nest svakeste sektoren. Bare helse har vært svakere enn energi i første halvår 2019. IT og industri har vært de sterkeste sektorene. Statsrentene har falt markert gjennom første halvår og det har ganske sikkert hjulpet aksjemarkedene opp.

Her kan du se resten av Arctics blogginnlegg.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer