Gå til hovedinnhold

Fondskundene kjøper norske aksjefond og High Yield-rentefond

Norske aksjefond og High Yield rentefond var populære blant Nordnets fondskunder i august. I august nettokjøpte Nordnets kunder aksjefond for 128 millioner kroner og rentefond for 195 millioner.

Kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 10 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 1660 millioner og solgte for 1327 millioner, noe som gir et nettokjøp på 333 millioner i august.

Børsfall i august etter FED-tale

Etter en heidundrende børsoppgang i juli, snudde pilene ned igjen i august. Verdensindeksen falt med knappe 4 prosent. Om lag det samme falt den brede amerikanske S&P 500-indeksen (målt i lokal valuta). Oslo Børs endte ned rundt én prosent.

Stemningen på verdens børser snudde brått den 26. august, da USAs sentralbanksjef Jerome Powell talte på Jackson Hole-konferansen. Han uttalte at FED ville bekjempe den høye inflasjonen med enda høyere renter – selv om det vil påføre amerikanske husholdninger og selskaper smerte.

Etter denne talen ble investorene mer pessimistiske. ”Glem myk landing”, uttalte flere amerikanske økonomer i etterkant, med henvisning til at en betydelig renteoppgang fra dagens nivå vil føre til resesjon og nedgangstider. Vi ser for øvrig at det var et svakt nettosalg av fond blant Nordnets kunder den siste uken i august.

Hvorvidt børsnedturen fortsetter utover høsten gjenstår å se. Usikkerheten i markedet er stor grunnet forventninger om økte renter, lavere vekst og stigende arbeidsledighet. Husk på at aksjemarkedet er fremoverskuende, så børsen pleier å bunne ut før realøkonomien bedres.

Rentefond og norske aksjefond kjøpes

High Yield-rentefond investerer i lån med lavere kredittkvalitet (”junk bonds”). De norske og nordiske High Yield-fondene har gitt mellom 2 og 10 prosent avkastning siste 12 måneder, og gir nå en løpende avkastning (“yield”) på 5 til 10 prosent, noe som en del investorer anser som attraktivt. Husk imidlertid på at High Yield-rentefond normalt svinger i takt med aksjemarkedet – riktignok med lavere svingninger. I mars 2020 falt denne fondskategorien med ca 20 prosent på få uker.

Norske aksjefond er fremdeles populære, og da spesielt verdifond som er tungt investert i norske oljeselskaper. Storebrand Verdi er det mest kjøpte fondet i august. Nordnet Indeksfond Norge, som følger OBX-indeksen, hvor Equinor utgjør 30 prosent, er nest mest kjøpt.

På salgstoppen i august ligger Nordea Norge Verdi, et norsk verdifond med lav oljeeksponering.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I AUGUST:TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I AUGUST:
NORDNET INDEKSFOND NORGENORDEA NORGE VERDI
STOREBRAND VERDINORDNET INDEKSFOND GLOBAL
HEIMDAL HØYRENTELANDKREDITT UTBYTTE
ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELDKLP AKSJE NORDEN
ARCTIC NORDIC COROPRATE BONDNORDNET INDEXFOND SVERIGE ESG
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS PTHEMATICA FUTURE MOBILITY
FONDSFINANS HIGH YIELDSPILTAN SMÅBOLAGSFOND
STOREBRAND RENEWABLE ENERGYFIRST VERITAS
LUXEMBOURG SELECTION FUND ACTIVE SOLARBGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY
DNB GLOBAL INDEKSALFRED BERG NORDISK LIKVIDITET PLUSS

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer