Gå til hovedinnhold

Er det slutt på 20 år med sterk NOK vs SEK?

Svenske og norske kroner har nå lik verdi, og dette har vi kun sett ved én anledning de siste 23 år. Kan NOK bli enda svakere?

Som jeg skrev i innlegget om valutamarkedet er utviklingen i en valutakurs et bilde på utviklingen i det økonomiske styrkeforholdet mellom to økonomier over tid. Det er således ikke noen underliggende trend i noen systematisk retning i valutaer med mindre det er en åpenbar grunn til det. (Dette i kontrast til markedet for aksjer, som har en underliggende stigende trend nærmest uansett fordi det børsnoterte næringslivet årlig skaper overskudd).

Ha denne tanken i hodet og ta en kikk på chartet under. Det viser utviklingen i NOK/SEK siden fastkursregimet ble opphevet i 1971. Hva er dette et bilde på?

Som vi ser måtte man betale nesten 140 norske kroner for 100 svenske i 1971, men de neste 32 årene styrket NOK seg markant frem til et foreløpig maxnivå på ca 80 NOK for 100 svenske. Hva kan være årsaken til dette?

Jeg er ingen makroøkonom, men tillater meg å legge frem et lite bilde på hva jeg anser som den mest åpenbare forklaringen:

Oseberg plattform. Kilde Harald Pettersen, Statoil.

Olje ble som kjent påvist på norsk sokkel i 1969 og den første produksjonen kom i gang på tidlig 1970-tall. Oljeproduksjonen (i volum) nådde en foreløpig topp i 2000, og har siden avtatt betydelig. Gassproduksjonen har imidlertid tatt seg opp, og dempet noe av fallet. Men fall i produksjonen på norsk sokkel er det lell.

Svensk næringsliv er langt mer allsidig enn norsk, og svenske selskaper er store i en rekke forskjellige bransjer internasjonalt. Det er ikke sjokkerende overraskende å tro at avtagende oljeinntekter vil føre til avtagende styrke i NOK. Kanskje vi må venne oss til en betydelig svakere krone fremover, og kanskje de store varehusene på norsk side av svenskegrensen etter hvert får besøk av svensker som  skal handle billige norske varer?

Rare ting enn dette har skjedd i historien. Men alle endringer medfører muligheter. En ny mulighet ble lansert av Nordnet denne uken:

Valutalån – porteføljesikring og redusert risiko

Det er nå mulig for kunder av Nordnet å ha Superlånet også i SEK, DKK og EUR foruten NOK. Renten på å låne i våre tre nabolands valuta er 0,99%, så her kan man virkelig få billig porteføljefinansiering. I motsetning til å ha valutalån på bolig (noe jeg ser på som et dyrt, dårlig og ulogisk veddemål) vil dette kunne redusere risiko i stedet for å øke den dersom man gjør det riktig. Dette gjøres ved å ha lån og investering i samme valuta – klassisk valutasikring.

F.eks. kan du kjøpe Superfonden Sverige eller en svensk Indeks ETF og finansiere denne gjennom et SEK-lån. Du vil da kun være utsatt for svingninger i den svenske indeksen, og ikke i valutaen. Dette betyr både billig finansiering og risikoreduksjon.

Les også innlegget “Euro ved ekstremnivå mot NOK”

_________________________________

PS: Mine innlegg er ment å gi informasjon og innsikt, og er ikke å tolke som en direkte kjøps- eller salgsanbefaling. Posisjoner man tar i markedet må tilpasses den enkelte type investor/sparer.

Les gjerne også Sparevettreglene og Investorvettreglene for mine kommentarer på investoradferd. Forfatteren har selv posisjoner i aksjer og fond i markedet, og kan ha posisjoner i verdipapirer eller markeder som er omtalt. Undertegnede er underlagt regler for egenhandel av verdipapirer som ansatt i svenskregistrert finansforetak.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer