Gå til hovedinnhold
Penger

Tjene penger på aksjer

Hvordan kan man tjene penger på aksjer?

For å kunne tjene penger på aksjer, må man kjøpe og eie aksjer. Det er to måter å tjene penger på aksjer. Den ene er hvis man kjøper til en lav pris og siden lykkes med å selge til en høyere pris. Man får med andre ord en prisøkning. Den andre måten er at man eier aksjer over en lengre periode og får tildelt utbytte på aksjen.

Hvordan tjener man penger på prisøkning?

Hver aksje har en pris som man må betale på markedet. Det er hva noen er villige til å selge aksjen for akkurat nå. Dersom aksjeselskapet vokser og øker gevinstene sine så bruker aksjekursen å stige deretter.

Det er forskjell på pris og på verdi. Når du kjøper en aksje så betaler du en pris, men aksjen representerer en verdi. Du får vite mer om verdien av aksjen og hvordan du kan analysere dette, men tenk allerede nå på at prisen sier ingenting om hvor billig en aksje er.

Dersom en aksje koster 1 krone per stykk eller 250 krone per stykk, sier det ikke nødvendigvis noe om hvor dyr eller billig en kanskje er. Verdien på selskapet som aksjen representerer sier alt om hvor dyr/billig aksjens pris er. Dette er en viktig forskjell å forstå for å kunne tjene penger på aksjer. Kjøp aksjer i selskap som du forstår og som du vil eie for at du tror på produktene eller tjenestene deres.

Hvordan tjener man på aksjeutbytte?

Som aksjonær har du rett på eventuell gevinst som genereres. Denne gevinsten kan i blant deles ut helt eller delvis til aksjonærene. Et utbytte innebærer rett og slett at du som aksjonær får penger inn på konto. På denne måten kan du også tjene penger på aksjer.

For norske selskaper er det vanligst at utbytte deles ut en gang i året, og dette skjer ofte på våren. Enkelte selskap velger riktignok å dele opp utbetalingene over flere utbetalinger i løpet av året.

Ikke alle selskaper gir utbytte. Det er vanligst blant selskapene som har eksistert en stund og som gjør det bra og har positiv inntjening. Kjøper du mindre selskap så må du tenke mer på deres evne til å vokse for deretter å gi utbytte.

Finn ut mer om utbytteinvesteringer som investeringsstrategi.

Hvor mye et selskap deler ut i forhold til aksjeprisen kalles for direkteavkastning. Jo høyere direkteavkastning, desto høyere utbytte får du. Tenk på at utbytte er penger som forsvinner ut av selskapet til aksjonærenes konto, så jo mer som deles ut, desto mindre blir igjen i selskapet for å investere for i fremtiden. Ikke velg en aksje bare fordi den har høy direkteavkastning, men velg en fordi at du tror på selskapet med dets produkter og tjenester.