Gå til hovedinnhold
Nettleseren du benytter deg av, støttes ikke lenger av Nordnet. Klikk her for å se hvilke nettlesere vi støtter og anbefaler at du bruker.

3 grunner til å flytte til aksjesparekonto, og 2 grunner til å ikke gjøre det

Vinduet for å overføre aksjer og aksjefond stenger snart! Fristen for å flytte fra en ekstern leverandør til aksjesparekonto hos Nordnet er 30. november i år. Ønsker du å flytte fra en aksje- og fondskonto til en aksjesparekonto er fristen 21. desember. Men hvorfor skal du ta i bruk aksjesparekonto? Her forsøker vi å gi deg svarene.

Hvorfor du bør overføre aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto hos Nordnet

 1. Du får muligheten til å endre porteføljen uten å utløse skatt
  Det første punktet handler om kjernen i aksjesparekonto, nemlig at du kan endre på porteføljen uten å utløse skatt. Dette er selvsagt viktig for aktive investorer, men også for mindre aktive vil det være gunstig å ha muligheten til å justere porteføljen underveis. For eksempel hvis enkeltaksjer endrer seg mye i verdi, eller hvis man er misfornøyd med forvaltningen av et fond. Ved å skyve skatteregningen foran deg kan du investere og få avkastning på et større beløp i hele spareperioden din, sammenlignet med å skatte av gevinsten ved hvert salg.
 2. Du kan ta ut innskuddet skattefritt
  Det andre punktet skyldes at gevinstskatten beregnes mer gunstig på aksjesparekonto enn på tradisjonelle aksje- og fondskontoer (også kalt VPS-konto). På en aksjesparekonto kan du ta ut det opprinnelige innskuddet pluss opparbeidet skjermingsfradrag uten å utløse skatt. På en aksje- og fondskonto er det FIFO-prinsippet som gjelder for skattlegging, altså at du alltid først selger aksjene eller fondsandelene du kjøpte først. Har du gevinst her, må du betale skatt av gevinsten fratrukket skjermingsfradraget.
 3. Skatterapporteringen blir enklere
  Aksjesparekonto gir, i likhet med Investeringskonto Zero, en automatisk og enkel innrapportering til skattemyndighetene.

Hvorfor du ikke bør overføre alt til aksjesparekonto ukritisk

 1. Du har aksjer eller aksjefond med tap
  Aksjer og aksjefond med tap bør du normalt ikke flytte til aksjesparekonto. De bør du heller selge for å få fradrag for tapet på skattemeldingen, før du flytter over pengene til aksjesparekontoen. Du får nemlig ikke fradrag for tap på investering på en aksjesparekonto før kontoen endelig avsluttes. Den som vil skatteoptimalisere overføringen, bør altså skille mellom posisjoner med gevinst og posisjoner med tap.
 2. Du har aksjer eller aksjefond utenfor EU/EØS eller sparer i fond med høyere renteandel enn 20 %
  En aksjesparekonto er ment for aksjer og aksjefond. Fond med lavere aksjeandel enn 80 % kan ikke stå på denne kontoen. Sparer du i andre typer verdipapir som kombinasjonsfond, rentefond eller obligasjoner kan du ikke gjøre dette i en aksjesparekonto. Kontoen er også begrenset til å gjelde verdipapirer som er hjemmehørende i EU/EØS. Handler du eksempelvis i amerikanske aksjer, kan du ikke gjøre dette på denne kontotypen.

Få hjelp til å flytte aksjer og fond

Fristen for å flytte fra en ekstern leverandør til en aksjesparekonto i Nordnet er 30. november 2019. Flytter du fra en Aksje- og fondskonto i Nordnet til en aksjesparekonto i Nordnet er fristen 21. desember 2019.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
6 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
19.11.2019 15:16

Hvis jeg flytter inn alle aksjene mine nå i en ASK. Kan jeg ta ut enkeltaksjer senere f.eks. for å gi dem bort? Hvilke konsekvenser vil det evt. ha?

Gjest
Gjest
08.11.2019 10:52

Korleis er sikkerheita i aksjesparekonto? Er det eg eller nordnet som formelt eig desse aksjane?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
09.11.2019 10:43

Det er du som eig dine eigne aksjar.

Gjest
Gjest
23.10.2019 20:38

Hei! Når vil overføring av aksjer og aksjefond mellom aksjesparekontoer være mulig hos dere? (Delflytting) Enten internt eller fra andre aktører? “Nytt for 2019: Overføring av aksjer og aksjefond mellom aksjesparekontoer Du kan overføre verdipapirer på ASK fra en aksjesparekonto til en annen uten at du må skatte av det. Dette gjelder både overføringer mellom kontoer hos samme tilbyder og mellom kontoer hos forskjellige tilbydere. Overføringen må skje med skattemessig kontinuitet. Ved slik overføring overføres samtidig en andel av ditt innskudd og ubenyttet skjerming fra tidligere år, på den avgivende kontoen til den mottakende kontoen. Innskudd og ubenyttet skjerming overføres… Les mer »

Gjest
Gjest
20.10.2019 10:20

Hei 🙂 Hvordan stiller det seg med overflytting fra èn ekstern aksjesparekonto til en i Nordnet? Er det lurt å vente til man har gevinst før man flytter over?

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
21.10.2019 13:30

Hei. Hovedrådet er at alle aksjer og aksjefond bør flyttes over til Aksjesparekonto. Skal du optimalisere skatteposisjonen din kan det være lønnsomt å selge disse aksjene før du flytter dem, og kjøpe de tilbake gjennom en aksjesparekonto – som vi beskriver over. Da får du skattefradraget på neste års skattemelding, og kan reinvestere et noe større beløp. Men: Transaksjonskostnadene blir lett like store som skattebesparelsen, så det enkleste kan være å flytte alt. Husk fristen 30. november 🙂 Hilsen Bjørn Erik Sættem, spareøkonom