Opp

Få bedre oversikt over den oppsparte pensjonen din.

Samle dine pensjonskapitalbevis hos Nordnet.

Pensjonskapitalbevis - tidligere oppspart pensjon

Du har mest sannsynligvis ett eller flere pensjonskapitalbevis hvis du har jobbet i en privat bedrift. Ved å samle disse får du bedre oversikt, i tillegg til lavere kostnader og dermed mer i pensjon. Nordnet har 0 i administrasjonsgebyr – du betaler kun forvaltningskostnader i fondene du eier. Hos Nordnet får du tilgang til et av Norges største fondsutvalg.

Vi tar ingen gebyrer for å flytte pensjonskapitalbevisene dine til oss. Legg merke til at din nåværende leverandør kan ta en flyttekostnad.

Pensjonskapitalbevis hos Nordnet

Gratis å flytte pensjonskapitalbevis til Nordnet

Ingen gebyr

Velg blant over 600 fond

Finn ut om du har oppspart pensjon

På norskpensjon.no får du en samlet oversikto over dine antatte pensjonsrettigheter fra folketrygden, tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler. Her får du også oversikt over pensjonskapitalbevis du har hos andre aktører som du kan flytte til Nordnet.

Få oversikt over din oppsparte pensjon

Finn ut hva et pensjonskapitalbevis er

Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon fra et tidligere arbeidsforhold, eller en IPS-ordning (Individuell Pensjonssparing) etablert før 1. november 2017.

I videoen får du en rask gjennomgang av hva et pensjonskapitalbevis er og hvordan du får oversikt over pensjonspengene dine.

Pensjonskapitalbevis hos Nordnet

Du bestemmer selv hvilke fond du skal spare i

Flytter du pensjonskapitalbeviset ditt til Nordnet kan du spare i alle fondene som er tilgjengelig på Nordnet-plattformen. Du kan også når som helst selv endre sammensetningen av fondsporteføljen din. Du kan velge mellom over 600 fond fra en rekke norske og utenlandske fondsforvaltere. Ønsker du hjelp til å finne fond så kan du prøve Fondsrådgiveren.

Ingen faste kostnader

Det koster ingenting å opprette en konto for pensjonskapitalbevis hos Nordnet. Du betaler kun forvaltningshonorar i fondene du eier.

  • 0,- i administrasjonsgebyr
  • 0,- for kjøp og salg i flere hundre fond

Utbetaling

Utbetaling fra pensjonskapitalen kan tidligst starte fra 62 år. Utbetaling må minimum skje over 10 år, og frem til fylte 77 år. Det kan fritt avtales en lengre utbetalingsperiode ut over dette.

NB: Små avtaler kan ha kortere utbetalingsperiode. Det er nemlig en regel om at årlig utbetaling skal være minimum 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G). 

Skatt

Det er ingen formueskatt på pensjonskapitalbevis, og ingen skatt på avkastningen før utbetalingene starter. Utbetalt beløp beskattes som pensjonsinntekt.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.