Opp

IPS. Individuell Pensjonssparing.

 1. 2,3 millioner grunner til å starte pensjonssparingen i IPS.

  Starter du IPS-sparingen tidlig kan du få opptil 2,3 millioner kroner* mer i fremtidig lønn. Det er 2,3 millioner grunner til å komme i gang allerede i dag.

  Med IPS hos Nordnet kan du spare i aksjer, fond eller børsnoterte fond (ETF). Mulighetene for å spare i både aksjer og fond kan øke sjansene dine for en høyere avkastning frem til pensjonsalder.

  Start pensjonssparing i IPSlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

  Sparing til pensjon i IPS hos Nordnet.

  Få skatteutsettelse på opp til 8800 kr.
  Sparer du 40 000 kr i IPS kan du få en skatteutsettelse på opptil 8800 kr det påfølgende året.

  Spar i aksjer og fond.
  Invester pensjonspengene dine slik du vil - i aksjer, fond og børsnoterte fond. Du kan også få digital investeringsrådgiving hvis du ønsker det.

  Ingen faste kostnader.
  Du betaler ingen administrasjonsgebyr hos Nordnet.

  *Slik har vi regnet det ut:


   

  Årlig sparebeløp på 40 000 årlig i 30 år i IPS:

  Sparesaldo etter skatt i IPS etter 30 år med sparing i aksjefond: 2 384 000 kroner.

  Eksempel:
  Christian (35) vil spare til pensjon i en IPS-konto. Han betaler formuesskatt, og vil sette av 40 000 kroner i året i 30 år, til han blir 65 år. Han får 8 800 kroner (22 prosent) tilbake på skatten året etter. Dette beløpet setter han også inn i IPS påfølgende år, slik at han i realiteten sparer 31 200 kroner i året fra år 2. Siden Christian skal spare i flere tiår, velger han aksjefond i hele spareperioden. Etter 30 år kan Christian forvente å ha en sparesaldo etter skatt i IPS på 2 384 000 kroner. Sparer han samme nettobeløp, 31 200 kroner i året, i samme aksjefond i en investeringskonto eller aksjesparekonto, blir saldoen 1 748 000 kroner etter skatt. Forskjellen er 636 000 kroner, eller 36 prosent. Dette er «betalingen» som Christian får for å binde disse pengene frem til pensjon. Dersom Christian ikke betaler formuesskatt blir forskjellen 459 000 kroner, eller 24 prosent.

  Forutsetninger: Vi forutsetter en årlig avkastning i aksjefondet på 5,5 prosent, noe som er i tråd med Finans Norges reviderte Bransjestandard på 5,75 prosent i aksjefond, fratrukket 0,25 prosent i forvaltningshonorar (i et indeksfond). Hele IPS-utbetalingen (innskudd + avkastning) skattlegges som alminnelig inntekt med 22 prosent i 2019. Avkastningen på aksjefond i en investeringskonto/ aksjesparekonto blir beskattet med 31,68 prosent i 2019. Evt formuesskatt på investeringskonto eller aksjesparekonto er på 0,64 prosent årlig (0,85 prosent formuesskatt minus 25 prosent formuesrabatt på aksjefond). IPS er fritatt for formuesskatt. Vi ser bort fra skjermingsfradrag. Sistnevnte vil i realiteten medføre at forskjellene blir noe lavere. Blir den årlige avkastningen høyere enn 5,5 % i spareperioden, vil forskjellene bli større – og motsatt. Velger man en høy renteandel i sparingen, blir forskjellene mindre.

 2. Spar 40 000 kr til pensjon og få skatteutsettelse på 8800 kr.

  Med IPS kan du spare inntil 40 000 kr i året og få en skatteutsettelse på inntil 8800 kr det påfølgende året. Dette fradraget må betales tilbake som skatt når du tar ut igjen pengene som pensjonist.

 3. Dette må du vite om sparing i IPS.

  1. Du låser pengene dine til pensjonsalder.


  Pengene du setter inn på IPS-kontoen blir låst frem til du er 62 år. Utbetalingen skjer over minimum 10 år, og skal vare til du er minst 80 år. Det kan fritt avtales med utbetaling over lengre tid. IPS-utbetalingene, både innskudd og avkastning, skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2019).

  Hvis du er usikker på om IPS passer for deg så anbefaler vi at du snakker med sparecoachen vår for personlig veiledning om pensjonssparing.

  2. Du får skatteutsettelse på pengene du sparer.


  Du kan spare opp til 40 000 kroner i året og få utsatt skatt på opp til 8 800 kroner (22 prosent i 2019) året etter. IPS-pengene er fritatt for formuesskatt og det er ingen skatt på avkastningen underveis.

  Både aksje- og rentegevinster blir skattlagt med skattesatsen for alminnelig inntekt (p.t. 22 prosent). Til gjengjeld får du ikke skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond i IPS. Vi rapporterer alt til skattemyndighetene for deg.

  3. Du velger din egen portefølje - informasjon om risiko.


  Hos Nordnet setter du sammen din egen portefølje som kan bestå av både aksjer, fond og børsnoterte fond (ETF). Investeringene dine kan både stige og falle i verdi. IPS-pengene har ingen garantert avkastning, og den faktiske verdien og avkastningen avhenger blant annet av markedsutviklingen og risikoen du tar med investeringene dine.

  Du kartlegger behovene og risikoprofilen din når du oppretter en IPS hos Nordnet ved å bruke fondsrådgiveren vår. Da får du forslag på en portefølje som passer for deg. Ved endringer i tidshorisont eller risikoprofil for pensjonssparingen din, bør du oppdatere svarene dine i fondsrådgiveren. Når du nærmer deg pensjonsalder anbefales det at du reduserer aksjeandelen i porteføljen din. Du finner mer informasjon om dette nedenfor.

  Ønsker du hjelp til å kartlegge risikoprofilen din, få mer informasjon om sparing til pensjon, tidshorisont og risiko kan du kontakte spare- og investeringscoachen vår for personlig veiledning.

 4. Dette kan du spare i med IPS.

  Hos Nordnet setter du sammen din egen pensjonsportefølje som kan bestå av både aksjer, fond og børsnoterte fond. 

  Aksjer.

  Du kan investere i børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis i:

  Norge (+Axess), Sverige (+NGM, Nordic MTF, First North), Danmark, Finland, Tyskland, USA, Canada

  Fond.

  Med en IPS kan du velge blant hundrevis av fond:

  Norske verdipapirfond, Utenlandske UCITS-fond

  Børsnoterte fond.

  Du kan investere i alle børsnoterte fond (ETF) uten gearing på disse markedsplassene:

  Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland

 5. Finn ut hvor mye mer du kan få i pensjon.

  Finn ut hvor mye pengene dine kan vokse på sikt. Du kan spare mer enn det du tror.

  Startbeløp

  Månedssparing

  Avkastning per år*

  Sparetid i år

  Total sparing

  *Oslo Børs gjennomsnittlige årlige avkastning siden 2002 er 13,85 %, inkludert utdeling og ekskludert rentes-rente-effekt.

  Slik har vi regnet det ut.


  Beregningen skal gi deg et eksempel på hvordan regelmessig sparing kan få pengene dine til å vokse over tid. Beregningens resultat utgjør ikke en forpliktelse, et råd eller anbefaling. Beregningen er en forenkling av virkeligheten.

  I beregningen har vi kun tatt hensyn til et begrenset antall parametre:

  • startbeløp
  • månedlig sparebeløp
  • sparing over antall år
  • forventet avkastning per år

  Det er ikke mulig å si på forhånd hvor stor avkastningen blir i virkeligheten da avkastningen i beregningen kun er en antakelse.

  Sparing påvirkes av inflasjon, skatteeffekter, valutakurser og avgifter, noe som vi ikke har tatt hensyn til i beregningen. Beregningen bygger ikke på noen bestemt måte å spare på.

  Vi reserverer oss for eventuelle feilskrivinger eller feilaktive beregninger som kan forekomme.

 6. Ofte stilte spørsmål om IPS.

  Hva er fordelene ved å spare i IPS hos Nordnet?


  Her betaler du kun for det du kjøper - forvaltningshonorar i fondene og kurtasje ved handel i aksjer og børsnoterte fond (ETF). Men, pris er ikke alt. Mange av kundene våre velger oss fordi de får:

  Hva koster det å spare i IPS?


  Du betaler ingen administrasjonskostnader, hverken i spare- eller utbetalingsperioden. Hos oss betaler du kun forvaltningshonorar i underliggende fond. Kjøper du aksjer og børsnoterte fond (ETF), betaler du kurtasje som vanlig. Se prislisten. Du får informasjon om alle kostnader i årsoppgaven din.

  Hvor mye kan jeg sette inn i IPS-kontoen per år?


  Maksimalt innskudd er 40 000 kroner per år. Du kan gjøre faste innskudd med en månedlig spareavtale, eller gjøre engangsinnskudd. Du kan når som helst stoppe eller endre spareavtalen.

  Hva skjer med IPS-pengene hvis jeg dør?


  Sparepengene i en IPS utbetales årlig som en barnepensjon så lenge pengene rekker eller frem til barnet fyller 21 år. Barnepensjonen er på 1G i året. Hvis du ikke har barn vil ektefelle, registrert partner eller samboer få utbetalt pengene som pensjon over 10 år etter din død. Har du ikke barn, ektefelle, registrert partner eller samboer, betales pengene ut som et engangsbeløp til dødsboet.

  Bør jeg trappe ned risiko frem mot pensjonsalder?


  Det er normalt anbefale å trappe ned risikoen i pensjonssparingen når du nærmer deg pensjonsalderen – og utbetalingene snart skal starte. Det kan du selv gjøre ved å gradvis redusere andelen aksjer og aksjefond til fordel for mer rentefond noen år før pensjonsalder. Da har du større sjanse for god avkastning når du er ung, samtidig som gevinsten sikres når du nærmer deg pensjonsalder.

  Når du nærmer deg pensjonsalder vil Nordnet informere via meldingstjenesten om at det kan være hensiktsmessig for deg å redusere risikoen i din IPS-avtale. Dersom din preferanse for risiko eller tidshorisont endres underveis, anbefaler vi at du oppdaterer dine svar i fondsrådgiveren, og vurderer de foreslåtte endringer.

  Når det er sagt: Mesteparten av gjennomsnittsnordmannens pensjonsutbetalinger kommer fra folketrygden, og dette kan sees på som sikre statsobligasjoner. Selv om du har 100 prosent aksjeandel i din jobbpensjon, IPS og øvrig privat sparing, har du fremdeles en samlet aksjeandel på godt under 50 prosent i din totale pensjonsportefølje.

  Kan jeg flytte IPS fra en annen aktør til Nordnet?


  Du kan flytte IPS-avtaler du har stående hos andre aktører til Nordnet. Vi tar ingen kostnader for å flytte disse avtalene, men selskapet du flytter fra kan ta en flyttekostnad. Her kan du flytte din IPS til Nordnet. Når du flytter IPS fra en annen aktør blir fondsbeholdningen solgt og kontantbeløpet overføres til Nordnet.

  Hvordan håndteres aksjeutbytte skattemessig på IPS-kontoen?


  Utbyttet kommer direkte inn på IPS-kontoen din. Du skatter først av utbyttet når du tar pengene ut fra IPS-kontoen som pensjonist.

  Hvordan får jeg tilbakeført kildeskatt på en IPS?


  Skatteetaten har foreløpig ikke tatt stilling til hvordan kildeskatten skal tilbakeføres på denne kontotypen. Ta kontakt med skatteetaten for ytterligere spørsmål rundt dette.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.