Opp

Spar til pensjon i et av Norges største utvalg av aksjer og fond.

Spar 40 000 kr til pensjon og få skatteutsettelse på 8800 kr.

Individuell pensjonssparing

Med IPS hos Nordnet kan du spare i aksjer eller et av våre 800 fond. Du kan spare inntill 40 000 kr i året og få igjen inntil 8800 kr på skatten det påfølgende året. Dette fradraget må betales tilbake som skatt når du tar ut igjen pengene som pensjonist.

Mulighetene for å spare i aksjer og fond kan øke sjansene dine for en høyere avkastning frem til pensjonsalder. Du velger selv om du vil spare i aksjer, fond, eller ETFer. Ønsker du hjelp til å velge fond kan du prøve fondsrådgiveren eller lese mer om Nordnet Smarte Porteføljer.

Pengene du setter inn på en IPS-konto blir låst til du blir pensjonist, og kan tidligst tas ut når du er 62 år. Utbetalingene skal vare i minst 10 år, og minst frem til fylte 80 år. Utbetalinger fra IPS-kontoen skattlegges som alminnelig inntekt (med 22 prosent i 2019). IPS-pengene er fritatt for formuesskatt.

Dette må du vite om sparing i IPS

Du låser pengene dine til pensjonsalder

Pengene du setter inn på IPS-kontoen blir låst frem til du er 62 år. Utbetalingen skjer over minimum 10 år, og skal vare til du er minst 80 år. Det kan fritt avtales med utbetaling over lengre tid. IPS-utbetalingene, både innskudd og avkastning, skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2019).

Hvis du er usikker på om IPS passer for deg så anbefaler vi at du snakker med sparecoachen vår for personlig veiledning om pensjonssparing.

Du får skattefordeler

Du kan spare opp til 40 000 kroner i året og få utsatt skatt på opp til 8 800 kroner (22 prosent i 2019) året etter. IPS-pengene er fritatt for formuesskatt og det er ingen skatt på avkastningen underveis.

Både aksje- og rentegevinster blir skattlagt med skattesatsen for alminnelig inntekt (p.t. 22 prosent). Til gjengjeld får du ikke skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond i IPS. Vi rapporterer alt til skattemyndighetene for deg.

Du velger din egen portefølje - informasjon om risiko

Hos Nordnet setter du sammen din egen portefølje som kan bestå av både aksjer, fond og børsnoterte fond (ETF). Investeringene dine kan både stige og falle i verdi. IPS-pengene har ingen garantert avkastning, og den faktiske verdien og avkastningen avhenger blant annet av markedsutviklingen og risikoen du tar med investeringene dine.

Du kartlegger behovene og risikoprofilen din når du oppretter en IPS hos Nordnet ved å bruke fondsrådgiveren vår. Da får du forslag på en portefølje som passer for deg. Ved endringer i tidshorisont eller risikoprofil for pensjonssparingen din, bør du oppdatere svarene dine i fondsrådgiveren. Når du nærmer deg pensjonsalder anbefales det at du reduserer aksjeandelen i porteføljen din. Du finner mer informasjon om dette nedenfor.

Ønsker du hjelp til å kartlegge risikoprofilen din, få mer informasjon om sparing til pensjon, tidshorisont og risiko kan du kontakte spare- og investeringscoachen vår for personlig veiledning.

Dette kan du spare i med IPS

Aksjer

Du kan investere i børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis i:

 • Norge (+Axess)
 • Sverige (+NGM, Nordic MTF, First North)
 • Danmark
 • Finland
 • Tyskland
 • USA
 • Canada

Fond

I en IPS kan du investere i:

 • Norske verdipapirfond
 • Utenlandske UCITS-fond

Børsnoterte fond (ETF)

Du kan investere i alle børsnoterte fond (ETF) uten gearing.

Hos Nordnet kan du handle ETFer i IPS på disse markedsplassene:

 • Norge
 • Sverige
 • Danmark
 • Finland
 • Tyskland

Alt du trenger å vite om IPS

Nettmøte om den nye IPS-ordningen

Investeringscoach, Stian Andersen, og spareøkonomen vår, Bjørn Erik Sættem, tar for seg alt du trenger å vite om nye IPS-ordningen og svarer på spørsmål fra deltakerne som var med i live-sendingen.

Ofte stilte spørsmål om IPS

Hva er fordelene ved å spare i IPS hos Nordnet?

Her betaler du kun for det du kjøper - forvaltningshonorar i fondene og kurtasje ved handel i aksjer og børsnoterte fond (ETF). Men, pris er ikke alt. Mange av kundene våre velger oss fordi de får:

Hva koster det å spare i IPS?

Du betaler ingen administrasjonskostnader, hverken i spare- eller utbetalingsperioden. Hos oss betaler du kun forvaltningshonorar i underliggende fond. Kjøper du aksjer og børsnoterte fond (ETF), betaler du kurtasje som vanlig. Se prislisten. Du får informasjon om alle kostnader i årsoppgaven din.

Hvor mye kan jeg sette inn i IPS-kontoen per år?

Maksimalt innskudd er 40 000 kroner per år. Du kan gjøre faste innskudd med en månedlig spareavtale, eller gjøre engangsinnskudd. Du kan når som helst stoppe eller endre spareavtalen.

Hva skjer med IPS-pengene hvis jeg dør?

Sparepengene i en IPS utbetales årlig som en barnepensjon så lenge pengene rekker eller frem til barnet fyller 21 år. Barnepensjonen er på 1G i året. Hvis du ikke har barn vil ektefelle, registrert partner eller samboer få utbetalt pengene som pensjon over 10 år etter din død. Har du ikke barn, ektefelle, registrert partner eller samboer, betales pengene ut som et engangsbeløp til dødsboet.

Bør jeg trappe ned risiko frem mot pensjonsalder?

Det er normalt anbefale å trappe ned risikoen i pensjonssparingen når du nærmer deg pensjonsalderen – og utbetalingene snart skal starte. Det kan du selv gjøre ved å gradvis redusere andelen aksjer og aksjefond til fordel for mer rentefond noen år før pensjonsalder. Da har du større sjanse for god avkastning når du er ung, samtidig som gevinsten sikres når du nærmer deg pensjonsalder.

Når du nærmer deg pensjonsalder vil Nordnet informere via meldingstjenesten om at det kan være hensiktsmessig for deg å redusere risikoen i din IPS-avtale. Dersom din preferanse for risiko eller tidshorisont endres underveis, anbefaler vi at du oppdaterer dine svar i fondsrådgiveren, og vurderer de foreslåtte endringer.

Når det er sagt: Mesteparten av gjennomsnittsnordmannens pensjonsutbetalinger kommer fra folketrygden, og dette kan sees på som sikre statsobligasjoner. Selv om du har 100 prosent aksjeandel i din jobbpensjon, IPS og øvrig privat sparing, har du fremdeles en samlet aksjeandel på godt under 50 prosent i din totale pensjonsportefølje.

Kan jeg flytte IPS fra en annen aktør til Nordnet?

Du kan flytte IPS-avtaler du har stående hos andre aktører til Nordnet. Vi tar ingen kostnader for å flytte disse avtalene, men selskapet du flytter fra kan ta en flyttekostnad. Her kan du flytte din IPS til Nordnet (skjema kan sendes inn via meldingsfunksjonen på nordnet.no). Når du flytter IPS fra en annen aktør blir fondsbeholdningen solgt og kontantbeløpet overføres til Nordnet.

Hvordan håndteres aksjeutbytte skattemessig på IPS-kontoen?

Utbyttet kommer direkte inn på IPS-kontoen din. Du skatter først av utbyttet når du tar pengene ut fra IPS-kontoen som pensjonist.

Hvordan får jeg tilbakeført kildeskatt på en IPS?

Skatteetaten har foreløpig ikke tatt stilling til hvordan kildeskatten skal tilbakeføres på denne kontotypen. Ta kontakt med skatteetaten for ytterligere spørsmål rundt dette.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.